Gandia i la sanitat
11 de gener de 2015 By jordi
persones

Tot i que les competències en matèria sanitària corresponen a la Conselleria de Sanitat, cal tenir en consideració que és l’ajuntament l’administració més propera als ciutadans i les ciutadanes, i que com a tal ha de ser la que ha de proposar, exigir i controlar que els serveis sanitaris s’adeqüen a Gandia com correspon a […]

persones

La migració és una conseqüència directa i provada de la globalització i en eixe sentit hem d’entendre el procés migratori com fenomen global canviant que varia en funció d’aspectes macroeconòmics que es produeixen al si del nostre país i de l’estranger. Així als darrers anys hem vist com Gandia ha passat de ser ciutat receptora […]

persones

Els governs del Partit Popular han oblidat la cooperació internacional, retirant les ajudes per a projectes de cooperació o iniciatives relacionades. La nostra aspiració és recuperar, posar en valor i recrear eixa herència silenciada, i des d’ella treballarem per a reconstruir una ciutat oberta al món, agermanat amb altres pobles i activament compromés amb la […]

persones

El civisme és una qüestió vital, no sols per una ciutat que vulga mantindré una imatge de destinació turística segura i saludable, sinó també pels seus propis ciutadans que hi viuen tot l’any. Així el seu foment esdevé una prioritat per evitar que les problemàtiques existents s’amplifiquen i que se’n creen de noves, incidint en […]

persones

Entenem la vivenda com a un dret fonamental constitucional, exigint per això la suspensió de tots els procediments de desnonament i llançament hipotecari que afecten a ciutadans en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, la dació en pagament amb caràcter retroactiu per les persones desnonades . Així mateix ens comprometem a exigir a l’administració […]

Cap a un urbanisme verd
2 de gener de 2015 By mesgandia2

“Aplicarem un urbanisme per esponjar la ciutat i fer-la més forta social, ambiental i econòmicament” La ordenació del territori i la ordenació urbana són sense cap dubte una de les tasques més importants de l’administració local, d’aquesta sortiran les bases per al futur. És per això que el nostre projecte per a assolir la ciutat […]

“Des de la platja de l’Auir , entre la partida de les Galerasses, passant per l’Ullal Fosc, pels ullals de la Perla i de l’Estany, fins el castell de Bairén. Continua per la finca de Rausell, que enganxa amb la serreta de Santa Anna, el calvari de Beniopa i el Pla de Xiquet, el corredor […]

“Gandia compta amb nombrosos espais naturals d’alt valor ecològic. Tots els colors del verd”   Gandia compta amb nombrosos espais naturals d’un alt valor ecològic, la situació biogeogràfica és privilegiada i ens permet gaudir de diferents ecosistemes que estan qualificats com a Hàbitats Prioritaris per la Unió Europea i reflectits en nombroses figures de protecció […]

“La Safor és agrícola per defecte, ha estat un sector de prosperitat durant llarg temps proporcionant un paisatge i una cultura”   Un paisatge i una cultura que ens defineix com a poble, pot ser tot aquest recull d’idees vaja encaminat a recuperar el nostre passat agrícola. Més Gandia aposta per aquest sector i considerem […]

Educació ambiental
By mesgandia2

“resulta imprescindible la col·laboració de la ciutadania, hem de ser capaços d’implicar en aquest projecte a tothom i per això volem dedicar-li el temps i els recursos necessaris.”   En el model de ciutat que proposem, on la sostenibilitat i els espais verds són pilars bàsics del desenvolupament, resulta imprescindible la col·laboració de la ciutadania. […]