Cap a un urbanisme verd
2 de gener de 2015 By mesgandia2

“Aplicarem un urbanisme per esponjar la ciutat i fer-la més forta social, ambiental i econòmicament” La ordenació del territori i la ordenació urbana són sense cap dubte una de les tasques més importants de l’administració local, d’aquesta sortiran les bases per al futur. És per això que el nostre projecte per a assolir la ciutat […]

“Des de la platja de l’Auir , entre la partida de les Galerasses, passant per l’Ullal Fosc, pels ullals de la Perla i de l’Estany, fins el castell de Bairén. Continua per la finca de Rausell, que enganxa amb la serreta de Santa Anna, el calvari de Beniopa i el Pla de Xiquet, el corredor […]

“Gandia compta amb nombrosos espais naturals d’alt valor ecològic. Tots els colors del verd”   Gandia compta amb nombrosos espais naturals d’un alt valor ecològic, la situació biogeogràfica és privilegiada i ens permet gaudir de diferents ecosistemes que estan qualificats com a Hàbitats Prioritaris per la Unió Europea i reflectits en nombroses figures de protecció […]

“La Safor és agrícola per defecte, ha estat un sector de prosperitat durant llarg temps proporcionant un paisatge i una cultura”   Un paisatge i una cultura que ens defineix com a poble, pot ser tot aquest recull d’idees vaja encaminat a recuperar el nostre passat agrícola. Més Gandia aposta per aquest sector i considerem […]

Educació ambiental
By mesgandia2

“resulta imprescindible la col·laboració de la ciutadania, hem de ser capaços d’implicar en aquest projecte a tothom i per això volem dedicar-li el temps i els recursos necessaris.”   En el model de ciutat que proposem, on la sostenibilitat i els espais verds són pilars bàsics del desenvolupament, resulta imprescindible la col·laboració de la ciutadania. […]

Mobilitat
By mesgandia2

“Continuar millorant l’accessibilitat, suprimint barreres arquitectòniques i fent que la ciutat sigui igual per a tothom.”   La propera legislatura vindrà marcada per la continuïtat de l’aturada immobiliària i del creixement urbanístic, a banda de la davallada dels recursos destinats a inversió. L’objectiu del mandat, per tant, no haurà de passar per fer grans inversions […]

Gandia i la comarca
By mesgandia2

“L’espai comarcal és el marc geogràfic i d’interrelació social, econòmica i cultural amb què ens trobem plenament identificats” Més Gandia no vol circumscriure les seues propostes d’actuació només a l’àmbit municipal. L’espai comarcal és el marc geogràfic i d’interrelació social, econòmica i cultural amb què ens trobem plenament identificats. Per això, no és estrany que […]

Economia verda
By mesgandia2

“Gandia esdevindrà un centre de creació d’economia verda, vinculada a la natura i a la gestió responsable del territori.”   Iniciatives:   Acció 71. Creació de la ordenança d’Economia Verda. S’aprovarà una ordenança que aportarà els mecanismes i els instruments per tal d’afavorir la creació d’empreses, associacions o cooperatives que practiquen economia verda. Igualment l’ordenança […]

Turisme responsable
By mesgandia2

“Generar activitat ambiental i propostes educatives i atractives per a ser un destí turístic de natura durant tot l’any i per a diferents sectors sensibilitzats amb la natura”   Des de Més Gandia volem complementar l’actual model de turisme del nostre municipi, amb l’objectiu de: Establitzar i fer crèixer la desesetacionalitat de l’actual model turístic. […]

Drets dels animals
By mesgandia2

“Volem una Gandia que respecte a les persones i als animals, respectuosa amb tota forma de vida”   La política relativa als animals de companyia de l´Ajuntament de Gandia, té com principals eixos la promoció de la tinença responsable dels animals, la seua identificació i cens, vetllar per la bona convivència entre estos i la […]