Gandia i l’educació
12 de gener de 2015 By jordi
cultura

Apostem i defensem ensenyament públic, gratuït, democràtic, inclusiu, laic, coeducador i valencià. Que conjugue la qualitat i l’equitat, de manera científica i crítica, i ajude al desenvolupament general de tot l’alumnat de qualsevol etapa educativa. Nosaltres entenem l’Educació com un servei públic de qualitat fonamental per garantir la cohesió social, i no correspon només a […]

Gandia, fàbrica de cultura vol convertir-se en un projecte en què la ciutadania siga part activa i creadora de cultura i no solament consumidora de les activitats que des de les institucions es programen al llarg de l’any. Pensem que aquesta manera de repensar el marc cultural afavorirà l’intercanvi entre col·lectius teatrals, escriptors, músics, artistes […]

cultura

És molt important el foment de la pràctica de l’activitat física i de l’esport entre la ciutadania. L’Ajuntament té la responsabilitat de potenciar l’esport en totes les seues dimensions: federat, escolar, lúdic… Caldrà realitzar un esforç particular en el foment de l’esport de base per tal de permetre que la pràctica esportiva afavorisca el desenvolupament […]

cultura

En els darrers anys hem assistit a una clara involució en la presència i l’ús de la nostra llengua al si de l’administració local. En l’última legislatura del PSOE i els seus socis no es va fer cap esforç per mantindre alguns dels avanços que en matèria lingüística s’havien aconseguit durant la legislatura anterior amb […]

La Safor té una nombrosa i consolidada xarxa de mitjans, amb un grup extens de professionals que s’hi dediquen a la comunicació. Entenem que els principis que han de regular la vida periodística de la ciutat són la independència, la pluralitat i la transparència. La relació de l’Ajuntament de Gandia amb els mitjans de comunicació […]

persones

La despesa social és una inversió que no sols repercuteix en els grups i col·lectius exclosos, sinó que també cohesiona tot un poble al dotar-lo dels recursos que garanteixen l’accés igualitari dels seus ciutadans/anes al benestar social. Ha de ser un objectiu fonamental assegurar la Renda Mínima Social per als gandians que estiguen exclosos de […]

persones

Per tal de conéixer el pols de la ciutat i com batega el seu moviment cívic cal fer democràcia de proximitat, obrir nous espais de debat , dinamitzar i dotar de competència als ja existents als barris mitjançant consultes, pressupostos participatius i assemblees veïnals. No hem d’oblidar que sols una societat informada i motivada per […]

persones

Hui podem constatar que el sistema patriarcal costa d’esborrar i de substituir per un de nou, atés que es tracta d’una construcció universal, de sòlides arrels, de durada mil·lenària i de gran fortalesa, que afecta tots i cadascun dels àmbits de la vida dels éssers humans. Tanmateix, sabem que el patriarcat, i el masclisme en […]

persones

Al llarg dels últims anys, a l’Estat s’han produït canvis transcendentals en la normalització de la diversitat afectiva i sexual. El canvi social que hem viscut i que ha significat un notable avanç en el reconeixement dels drets de ciutadania de les persones LGBT(lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals), no pot explicar-se sense l’existència d’un teixit […]

persones

És un fenomen actual i creixent la fugida de molts joves a altres ciutats de l’estat espanyol i l’estranger per buscar noves possibilitats de vida que Gandia no els ofereix. Aquestes necessitats són de tot tipus , economicolaborals, culturals, d’oci,, produint un efecte desmobilitzador i de pessimisme entre els joves de la ciutat que no […]