Cicle de l’aigua
2 de gener de 2015 By mesgandia2

“Volem l’aprofitament més sostenible i racional de l’aigua possible i la seua gestió pública”   Iniciatives:   Acció 96. Gestió pública de l’aigua Revisió del conveni existent. Fer complir les condicions previstes i assegurar el retorn de la gestió a l’ajuntament en la mida que siga possible.   Acció 97. Depuració terciària i Filtres Verds. […]

Residus
By mesgandia2

“el residu zero ha d’estar en la mira del municipi, hem de ser responsables amb els residus que generem”   Iniciatives:   Acció 99. Cap al residu zero. Residu orgànic Possar en marxar un nou contenidor de reciclatge, el marró, dedicat al fragment orgànic dels nostres residus. De tal forma aconseguirem baixar entre un 60 […]

Energies i contaminació
By mesgandia2

“la ciutat verda ha de passar per un ús cada vegada menys depenent de les energies fòssils i també de les grans companyies”   Iniciatives:   Acció 102. Observatori de Gandia i paràmetres ambientals. Actualment hi ha una estació de control al Parc de l’Alqueria Nova, caldria ampliar la xarxa amb un parell d’estacions més […]

Participació ambiental
By mesgandia2

“la participació serà la marca del govern de Més Gandia”   Iniciatives:   Acció 107. Consells de participació ambiental Fer funcionar i dotar de recursos i projectes els Consells de Participació Ambiental. Crear el Consell de la Bicicleta i la Mobilitat Sostenible. Fer funcionar el Consell de l’Arbratge Singular, el Fòrum 21 i el Consell […]

Deute municipal
1 de gener de 2015 By mesgandia2

El problema de l’elevadíssim deute municipal de Gandia té prioritat respecte de la resta dels punts del programa econòmic per un motiu: tornar el que es deu o complir les condicions que s’imposen a l’Ajuntament de Gandia en una renegociació o refinançament amb l’Estat tindrà repercussions en el grau d’acompliment d’altres punts del programa. El […]

L’Ajuntament de Gandia pot intentar incidir en les taxes d’atur de la ciutat de dues formes: directa (contractant gent) i indirecta (creant les condicions per a que les empreses funcionen, es mantinguen i se’n creen de noves). Són vies d’acció distintes i complementàries, que afecten a col·lectius diferents. [1] Contractació directa des de l’Ajuntament d’acord […]

És difícil saber què i quant quedarà per gestionar quan un nou govern prenga possessió d’un Ajuntament en ruïna, però sí que sabem quines són les prioritats que cal atendre: les necessitats socials bàsiques, que quedaran més detallades en el bloc de “La Gandia de les persones”, i a les quals hem de donar ací […]

La gestió de l’economia és una àrea de la política municipal que tendeix de forma natural a l’opacitat: quants diners hi ha per a gastar, en què es gasten, etc. són qüestions complicades a les quals la ciutadania té accés només de forma parcial, polèmica i inexacta en els mitjans locals. Aquesta polèmica i fins […]

Participació ciutadana
By mesgandia2

La dimensió participativa de mésGandia està fora de tot dubte: un dels pilars de la nostra candidatura és una assemblea ciutadana que, articulada en grups de treball, ha aportat una part importantíssima del programa electoral. Aquest component assembleari no acaba amb les eleccions immediates, sinó que s’ha d’articular mitjançant assemblees de barri i ha de: […]

És urgent que Gandia abandone el model econòmic de la Generalitat Valenciana d’aquests darrers 20 anys. Aquell que se l’ha denominat com el de les “tres potes”: grans esdeveniments, turisme i construcció. Model de suposat desenvolupament, mil·límètricament traslladat a Gandia pel PP al llarg d’aquesta legislatura, quan ja s’havia demostrat la seua inviabilitat: la bombolla […]