Gandia i el benestar social
12 de gener de 2015 By jordi
persones

La despesa social és una inversió que no sols repercuteix en els grups i col·lectius exclosos, sinó que també cohesiona tot un poble al dotar-lo dels recursos que garanteixen l’accés igualitari dels seus ciutadans/anes al benestar social. Ha de ser un objectiu fonamental assegurar la Renda Mínima Social per als gandians que estiguen exclosos de […]

persones

Per tal de conéixer el pols de la ciutat i com batega el seu moviment cívic cal fer democràcia de proximitat, obrir nous espais de debat , dinamitzar i dotar de competència als ja existents als barris mitjançant consultes, pressupostos participatius i assemblees veïnals. No hem d’oblidar que sols una societat informada i motivada per […]

persones

Hui podem constatar que el sistema patriarcal costa d’esborrar i de substituir per un de nou, atés que es tracta d’una construcció universal, de sòlides arrels, de durada mil·lenària i de gran fortalesa, que afecta tots i cadascun dels àmbits de la vida dels éssers humans. Tanmateix, sabem que el patriarcat, i el masclisme en […]

persones

Al llarg dels últims anys, a l’Estat s’han produït canvis transcendentals en la normalització de la diversitat afectiva i sexual. El canvi social que hem viscut i que ha significat un notable avanç en el reconeixement dels drets de ciutadania de les persones LGBT(lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals), no pot explicar-se sense l’existència d’un teixit […]

persones

És un fenomen actual i creixent la fugida de molts joves a altres ciutats de l’estat espanyol i l’estranger per buscar noves possibilitats de vida que Gandia no els ofereix. Aquestes necessitats són de tot tipus , economicolaborals, culturals, d’oci,, produint un efecte desmobilitzador i de pessimisme entre els joves de la ciutat que no […]

Gandia i la sanitat
11 de gener de 2015 By jordi
persones

Tot i que les competències en matèria sanitària corresponen a la Conselleria de Sanitat, cal tenir en consideració que és l’ajuntament l’administració més propera als ciutadans i les ciutadanes, i que com a tal ha de ser la que ha de proposar, exigir i controlar que els serveis sanitaris s’adeqüen a Gandia com correspon a […]

persones

La migració és una conseqüència directa i provada de la globalització i en eixe sentit hem d’entendre el procés migratori com fenomen global canviant que varia en funció d’aspectes macroeconòmics que es produeixen al si del nostre país i de l’estranger. Així als darrers anys hem vist com Gandia ha passat de ser ciutat receptora […]

persones

Els governs del Partit Popular han oblidat la cooperació internacional, retirant les ajudes per a projectes de cooperació o iniciatives relacionades. La nostra aspiració és recuperar, posar en valor i recrear eixa herència silenciada, i des d’ella treballarem per a reconstruir una ciutat oberta al món, agermanat amb altres pobles i activament compromés amb la […]

persones

El civisme és una qüestió vital, no sols per una ciutat que vulga mantindré una imatge de destinació turística segura i saludable, sinó també pels seus propis ciutadans que hi viuen tot l’any. Així el seu foment esdevé una prioritat per evitar que les problemàtiques existents s’amplifiquen i que se’n creen de noves, incidint en […]

persones

Entenem la vivenda com a un dret fonamental constitucional, exigint per això la suspensió de tots els procediments de desnonament i llançament hipotecari que afecten a ciutadans en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, la dació en pagament amb caràcter retroactiu per les persones desnonades . Així mateix ens comprometem a exigir a l’administració […]