La Gandia verda

gandiaverda

MEDI AMBIENT I TERRITORI

Urbanisme verd (un model de ciutat) – Completarem l’Anella Verda per a avançar cap a un model de ciutat respectuosa amb els espais naturals perifèrics, incrementant les infraestructures verdes del municipi.

-Començar la revisió del PGOU des d’una visió plenament ambientalista, incorporant l’estratègia ambiental posada en marxa aquesta legislatura.

-El Pla d’Ombres continuarà esponjant la ciutat amb la plantació de 5.000 arbres més a la ciutat.

-Promourem les connexions verdes i peatonals entre els Parcs d’Alqueria Nova i País Valencià i entre el Parc de l’Estació, el carrer Tossal i el riu.

-S’uniran tots els espais verds de la platja de Gandia mitjançant zones verdes noves.

-Es tancarà l’Anella Verda al voltant de la ciutat, i en completarem la senyalització i executarem el Pla Director de l’Anella Verda, redactat aquesta legislatura.

Espais naturals – Gestionarem de forma responsable els nostres espais naturals i promourem tota mena d’accions de millora, conservació i difusió dels seus valors.

-Promourem accions de conservació i restauració de l’ecosistema dunar de la Platja de l’Auir per tal de revalorar la total protecció, aconseguida durant aquesta legislatura.

-Crearem la borsa de guies d’interpretació de la XiveGa a imatge del que hem fet amb la bossa de guies del patrimoni cultural.

-Obrirem els espais d’interpretació de la Falconera al Morabit i del Serpís a les casetes de la plaça del Tirant.

-Crearem la plaça de tècnic municipal d’espais naturals.

-Donarem estabilitat temporal a la brigada municipal de gestió forestal sostenible (Brigada XiveGa).

-Aplicarem el nou Pla de Prevenció d’Incendis Forestals redactat aquesta legislatura.

-Crearem el Consorci Mancomunat de les Marjals de la Safor, juntament amb els ajuntaments veïns (Xeresa, Xeraco, Tavernes) per tal de gestionar correctament els nivells hídrics de la marjal.

-Seguirem amb els treballs de restauració del paisatge de la zona cremada mitjançant una segona fase del programa de participació social Marxuquera Verda i la coordinació dels treballs de restauració professionals pendents.

-Ampliarem els miradors i senders de la Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia (XiveGa) així com el seu programa d’activitats i l’oferta educativa i turística.

Ruralitats (Agricultura, ramaderia i pesca) – Promourem les bones pràctiques ambientals a les empreses, donar suport a l’agricultura, la pesca tradicional i la ramaderia extensiva en la gestió de la muntanya.

-Posarem en marxa un «ramat de foc» per prevenir els incendis forestals i alhora generarem un etiquetatge de carn de proximitat i ecològica que podrà comprar-se al comerç local.

-Exigirem un cicle de formació reglada professional d’agroecologia.

-Ampliarem l’actual Xarxa d’Horts Urbans en dos horts més (a Sta Anna i a Beniopa-Passeig).

-Farem el II inventari d’iniciatives rurals i integrarem els participants a l’actual bossa de productors/es de l’Ajuntament de Gandia. Alhora duplicarem el nombre d’accions on s’oferiran els serveis d’aquests llauradors/es.

-Passarem de 10.000 taronjades populars i escolars anuals promogudes per l’Ajuntament a 15.000 taronjades, amb la compra d’una segona màquina municipal de fer sucs.

-Assegurarem l’ús agrari de la finca de la Torre dels Pares davant l’amenaça de convertir-lo en un camp de golf.

-Crearem un banc de llavors autòctones i ecològiques a la Xarxa d’Horts Urbans de Gandia i una agenda d’activitats de formació agrària (Aula Agrària) estable.

-Impulsarem la creació d’un Parc Agrari Local entre Gandia i el Grau on s’afavorirà el conreu ecològic i la interpretació agrícola.

-Després d’haver construït, aquesta legislatura, l’espai agrari del secà, en l’Alqueria Martorell, el posarem en marxa i organitzarem visites escolars i populars.

-Tindrem una participació activa, de la mà de la confraria de pescadors, en el desenvolupament de l’Estratègia de Desenvolupament Local Pesquer que s’ha posat en marxa aquesta legislatura.

Canvi climàtic i transició energètica – Crearem l’oficina de transició energètica per a assessorar la ciutadania sobre les iniciatives disponibles per realitzar el canvi cap a energies renovables.

-Crearem un espai físic on atendre les persones i empreses per a facilitar mecanismes de transició energètica.

-Promourem, juntament amb altres administracions, el canvi de cremadors a trituradores en el sector agrari per tal d’evitar la crema dels residus vegetals i afavorir el seu retorn a la terra.

-Es posarà en marxa una segona fase del pla d’esponjament urbà que afavorirà la conversió d’espais cimentats en espais verds i arbrats.

-Crearem el Pla de Reconversió Energètica de Gandia per tal de fer una diagnosi actual i determinar les actuacions possibles per canviar les fonts actuals d’energia per altres sostenibles.

-Començarem la II fase de transformació del parc mòbil municipal en vehicles elèctrics, i hi incporarem en totes les contractes que utilitzen vehicles la condició que han de ser elèctrics.

Qualitat ambiental (aire, soroll, llum, residus i aigües) – Avançarem més encara en recollida selectiva i serem un exemple en l’ús de les energies netes: donarem suport a l’autosuficiència energètica amb fonts renovables.

-Posarem en marxa la recollida de la fracció orgànica en tot el municipi mitjançant un nou contenidor (marró).

-Impulsarem, junt al Consorci de Residus, una planta de bioresidus (illa de compostatge) per al tractament de la fracció orgànica local.

-Impulsarem la construcció del tractament terciari de la depuradora per utilitzar l’aigua depurada per a regar.

-Establirem mecanismes regulars de mesura i estratègies de control de la contaminació atmosfèrica.

-Després d’aprovar el Pla de Sorolls, seguirem posant en marxa la seua aplicació amb una II fase d’actuacions.

Turisme sostenible – Impulsarem l’Estratègia de Sostenibilitat Ambiental en el sector i reforçarem els programes turístics alternatius per diversificar l’oferta als visitants.

-Ampliarem l’oferta del programa #Platja Natura a altres indrets.

-Redactarem una estratègia ambiental per al sector, amb accions concretes per tal de ser més eficients en l’ús dels recursos naturals i amb la generació de residus. (Responsabilitat ambiental empresarial).

-Crearem un passaport verd que facilitarà al turista les visites mitjançant la combinació, bonificacions per paquets turístics, transport en bici, en bus o aparcament, segons el temps i l’ús de la oferta turística.

-Seguirem publicant la revista ‘Auir’ que aglutina tota la informació i oferta turística de l’estiu, donant una imatge de turisme complementari i divers.

-Desenvoluparem plenament el Pla Director de Sendes amb senyalització i infraestructures d’ús públic.

-Desenvoluparem experiències de Pesca-Turisme juntament amb la confraria de pescadors.

-Posarem en marxa el passaport familiar per incentivar el turisme familiar durant tot l’any en la XiveGa, amb tota una sèrie de bonificacions i facilitats per als usuaris.

Benestar animal – Garantirem el benestar animal, mantenint el compromís amb el sacrifici zero mitjançant la municipalització del centre d’acollida dels animals.

-Dotar al consell animalista d’una ordre anual d’ajudes per tal de desenvolupar programes vinculats al benestar animal.

-Elaborar una nova ordenança animal que integre els nous serveis, els nous drets i les noves obligacions dels propietaris, de respecte i defensa animal.

-Construir un centre d’acollida animal municipal, on es desenvolupe, per part de l’adjudicatària del servei, totes les accions de recollida, manteniment, adopció i voluntariat.

-Ampliar el programa CER (captura, esterilització i retorn) de gats fins a les 200 esterilitzacions anuals.

-Ampliar la xarxa de parcs canins.

-Ampliar l’oferta de formació de convivència amb els gossos que es fa des de la UPG.

Economia verda – Promocionarem l’economia circular, i donarem suport a empreses que impulsen mètodes de producció ecològica i de proximitat, especialment en el sector primari.

-Generar sinergies entre productors d’ecològica, consumidors i el sector de la restauració mitjançant trobades, tastes

-Posar en marxa la segona fase del programa de custòdia del territori Patrimoni Verd, per implicar a les empreses en la participació de la conservació i restauració de la biodiversitat i del paisatge.

-Creació d’una marca i etiqueta verda que reconega els resultats de la producció ecològica i local, dins la iniciativa «Productes de la Safor».

-Vincular les empreses que acomplisquen determinades bones pràctiques ambientals, per tal de generar paquets d’oferta que enfortisquen els participants.

-Aprovar una ordre anual d’ajudes a l’economia verda per tal d’incentivar autònoms i empreses a executar programes de medi ambient, biodiversitat o educació ambiental.

-Promoure el festival de Cinema i Documental de Muntanya i Natura del País Valencià.

Mobilitat sostenible – Ampliarem i connectarem la Xarxa de Carrils Bici i assegurarem un transport públic de qualitat i accessible que arribe a tots els districtes de la ciutat.

-Tancar les anelles ciclistes que resten pendents mitjançant nous trams de carrils segregats.

-Aconseguir segregar carrils bici a les principals vies de circulació de la ciutat.

-Generar una targeta de mobilitat sostenible en la qual es vincule l’urbà (bus públic), Saforbici i els aparcaments públics.

-Licitar el servei d’autobús de Gandia millorant l’actual xarxa, fent-la arribar als dos centres d’interpretació natural els caps de setmana i posant comptadors d’espera a les principals parades.

-Continuar millorant el servei de Saforbici fins arribar a les 500 bicicletes.

-Declarar Gandia «ciutat 30».

-Enfortir els programes municipals de mobilitat a l’escola, com ara el camí escolar, el passaport ciclista o la setmana de la mobilitat.

-Finalitzar les 9 sendes urbanes que recorren l’Anella Verda i donar-les a conèixer.

Educació i comunicació ambiental – Seguirem apostant per una educació que genere consciència ambiental des de les bases i incidirem en les campanyes de difusió i respecte ambiental.

-Ampliarem la possibilitat de participació en els 13 programes de la Xarxa d’Ecoescoles, millorant el personal, la coordinació i els recursos ofertats a les escoles i instituts.

-Crearem una plaça de Tècnic Municipal d’Educació Ambiental.

-Seguirem donant suport als festivals educatius com ara Sona Baixet o RRRR Festival.

-Continuarem amb la celebració dels dies mundials per tal de difondre campanyes de respecte cap a la biodiversitat mitjançant la continuïtat de l’Espai Natura.

-Generarem el Centre de Recursos Ambientals Municipal (en línia), on estaran a disposició de les ONGs i de la població les exposicions ambientals municipals, els clips i documentals produïts, els estudis i l’arxiu bibliogràfic específic del municipi…

-Ofertarem formació sobre la Xarxa d’Ecoescoles, mitjançant el CEFIRE, als agents de sostenibilitat dels centres educatius creats aquesta legislatura.

-Seguirem amb la programació anual d’educació ambiental XiveGa’t.

URBANISME, MOBILITAT I SERVEIS BÀSICS

– Impulsarem i exigirem el transport públic comarcal: autobús, tren Gandia-Oliva-Dénia, xarxa de bicicletes públiques.

– Declararem nuclis històrics Beniopa, Benipeixcar i el Grau per tal de poder invertir-hi més recursos.

– Ordenarem l’aparcament de la ciutat per tal d’afavorir el veïnat.

– Ampliarem places d’aparcament gratuïtes i millorarem o condicionarem solars existents als diferents barris.

– Integrarem la mirada i necessitats de les dones, tan sovint negligides, en una concepció feminista dels espais urbans.

– Lluitarem contra la gentrificació: l’atractiu d’algunes zones d’oci no ha de perjudicar-ne el veïnat.

– Incorporarem els espais verds i naturals a una estratègia de vida saludable per a ciutadans i visitants.

– Seguirem ampliant la xarxa de carrils bici de la ciutat, garantint-ne la seguretat dels usuaris.

– Mantindrem i farem créixer el servei de bicicletes públiques Saforbici, i l’oferirem a més pobles.

– Continuarem oferint tarifes barates en els aparcaments subterranis del nucli urbà que hem remunicipalitzat i remunicipalitzarem.

– Optimitzarem els recursos per a la neteja de la via pública, fent èmfasi en el paper actiu de la ciutadania en mantindre la ciutat neta amb campanyes de conscienciació.

– Auditarem els serveis bàsics que es presten (parcs, jardins, aigua) i els remunicipalitzarem si es donen les condicions per a fer-ho de forma eficient.

– Recuperarem la gestió pública del Cementeri Municipal.

– Incentivarem econòmicament el reciclatge de residus amb bonificacions en la taxa

– Impulsarem la creació d’una Taula Municipal de la Seguretat Privada, per a coordinar estos serveis amb les forces policials municipals i supramunicipals.

verda

La Gandia verda és…

Avancem en la lluita contra el canvi climàtic

Aprofitant els dos dies commemoratius relacionats amb el canvi climatic com van ser ahir el Dia Internacional de l’Eduació Ambiental, i demà el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic, la regidora delegada de Medi Ambient, Alícia Izquierdo, acompanyada pel regidor...

Tots els colors del blau

La regidora de Pesca, Alícia Izquierdo, acompanyada del president de la Junta de Districte del Grau, Miguel Ángel Picornell i del Patró Major de la Confraria de Pescadors del Grau, Domingo Ciurana, han visitat aquest matí la mostra a l’aire lliure “Tots els colors del...