La Gandia verda

gandiaverda

MEDI AMBIENT I TERRITORI

Urbanisme verd (un model de ciutat) – Completarem l’Anella Verda per a avançar cap a un model de ciutat respectuosa amb els espais naturals perifèrics, incrementant les infraestructures verdes del municipi.

-Començar la revisió del PGOU des d’una visió plenament ambientalista, incorporant l’estratègia ambiental posada en marxa aquesta legislatura.

-El Pla d’Ombres continuarà esponjant la ciutat amb la plantació de 5.000 arbres més a la ciutat.

-Promourem les connexions verdes i peatonals entre els Parcs d’Alqueria Nova i País Valencià i entre el Parc de l’Estació, el carrer Tossal i el riu.

-S’uniran tots els espais verds de la platja de Gandia mitjançant zones verdes noves.

-Es tancarà l’Anella Verda al voltant de la ciutat, i en completarem la senyalització i executarem el Pla Director de l’Anella Verda, redactat aquesta legislatura.

Espais naturals – Gestionarem de forma responsable els nostres espais naturals i promourem tota mena d’accions de millora, conservació i difusió dels seus valors.

-Promourem accions de conservació i restauració de l’ecosistema dunar de la Platja de l’Auir per tal de revalorar la total protecció, aconseguida durant aquesta legislatura.

-Crearem la borsa de guies d’interpretació de la XiveGa a imatge del que hem fet amb la bossa de guies del patrimoni cultural.

-Obrirem els espais d’interpretació de la Falconera al Morabit i del Serpís a les casetes de la plaça del Tirant.

-Crearem la plaça de tècnic municipal d’espais naturals.

-Donarem estabilitat temporal a la brigada municipal de gestió forestal sostenible (Brigada XiveGa).

-Aplicarem el nou Pla de Prevenció d’Incendis Forestals redactat aquesta legislatura.

-Crearem el Consorci Mancomunat de les Marjals de la Safor, juntament amb els ajuntaments veïns (Xeresa, Xeraco, Tavernes) per tal de gestionar correctament els nivells hídrics de la marjal.

-Seguirem amb els treballs de restauració del paisatge de la zona cremada mitjançant una segona fase del programa de participació social Marxuquera Verda i la coordinació dels treballs de restauració professionals pendents.

-Ampliarem els miradors i senders de la Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia (XiveGa) així com el seu programa d’activitats i l’oferta educativa i turística.

Ruralitats (Agricultura, ramaderia i pesca) – Promourem les bones pràctiques ambientals a les empreses, donar suport a l’agricultura, la pesca tradicional i la ramaderia extensiva en la gestió de la muntanya.

-Posarem en marxa un «ramat de foc» per prevenir els incendis forestals i alhora generarem un etiquetatge de carn de proximitat i ecològica que podrà comprar-se al comerç local.

-Exigirem un cicle de formació reglada professional d’agroecologia.

-Ampliarem l’actual Xarxa d’Horts Urbans en dos horts més (a Sta Anna i a Beniopa-Passeig).

-Farem el II inventari d’iniciatives rurals i integrarem els participants a l’actual bossa de productors/es de l’Ajuntament de Gandia. Alhora duplicarem el nombre d’accions on s’oferiran els serveis d’aquests llauradors/es.

-Passarem de 10.000 taronjades populars i escolars anuals promogudes per l’Ajuntament a 15.000 taronjades, amb la compra d’una segona màquina municipal de fer sucs.

-Assegurarem l’ús agrari de la finca de la Torre dels Pares davant l’amenaça de convertir-lo en un camp de golf.

-Crearem un banc de llavors autòctones i ecològiques a la Xarxa d’Horts Urbans de Gandia i una agenda d’activitats de formació agrària (Aula Agrària) estable.

-Impulsarem la creació d’un Parc Agrari Local entre Gandia i el Grau on s’afavorirà el conreu ecològic i la interpretació agrícola.

-Després d’haver construït, aquesta legislatura, l’espai agrari del secà, en l’Alqueria Martorell, el posarem en marxa i organitzarem visites escolars i populars.

-Tindrem una participació activa, de la mà de la confraria de pescadors, en el desenvolupament de l’Estratègia de Desenvolupament Local Pesquer que s’ha posat en marxa aquesta legislatura.

Canvi climàtic i transició energètica – Crearem l’oficina de transició energètica per a assessorar la ciutadania sobre les iniciatives disponibles per realitzar el canvi cap a energies renovables.

-Crearem un espai físic on atendre les persones i empreses per a facilitar mecanismes de transició energètica.

-Promourem, juntament amb altres administracions, el canvi de cremadors a trituradores en el sector agrari per tal d’evitar la crema dels residus vegetals i afavorir el seu retorn a la terra.

-Es posarà en marxa una segona fase del pla d’esponjament urbà que afavorirà la conversió d’espais cimentats en espais verds i arbrats.

-Crearem el Pla de Reconversió Energètica de Gandia per tal de fer una diagnosi actual i determinar les actuacions possibles per canviar les fonts actuals d’energia per altres sostenibles.

-Començarem la II fase de transformació del parc mòbil municipal en vehicles elèctrics, i hi incporarem en totes les contractes que utilitzen vehicles la condició que han de ser elèctrics.

Qualitat ambiental (aire, soroll, llum, residus i aigües) – Avançarem més encara en recollida selectiva i serem un exemple en l’ús de les energies netes: donarem suport a l’autosuficiència energètica amb fonts renovables.

-Posarem en marxa la recollida de la fracció orgànica en tot el municipi mitjançant un nou contenidor (marró).

-Impulsarem, junt al Consorci de Residus, una planta de bioresidus (illa de compostatge) per al tractament de la fracció orgànica local.

-Impulsarem la construcció del tractament terciari de la depuradora per utilitzar l’aigua depurada per a regar.

-Establirem mecanismes regulars de mesura i estratègies de control de la contaminació atmosfèrica.

-Després d’aprovar el Pla de Sorolls, seguirem posant en marxa la seua aplicació amb una II fase d’actuacions.

Turisme sostenible – Impulsarem l’Estratègia de Sostenibilitat Ambiental en el sector i reforçarem els programes turístics alternatius per diversificar l’oferta als visitants.

-Ampliarem l’oferta del programa #Platja Natura a altres indrets.

-Redactarem una estratègia ambiental per al sector, amb accions concretes per tal de ser més eficients en l’ús dels recursos naturals i amb la generació de residus. (Responsabilitat ambiental empresarial).

-Crearem un passaport verd que facilitarà al turista les visites mitjançant la combinació, bonificacions per paquets turístics, transport en bici, en bus o aparcament, segons el temps i l’ús de la oferta turística.

-Seguirem publicant la revista ‘Auir’ que aglutina tota la informació i oferta turística de l’estiu, donant una imatge de turisme complementari i divers.

-Desenvoluparem plenament el Pla Director de Sendes amb senyalització i infraestructures d’ús públic.

-Desenvoluparem experiències de Pesca-Turisme juntament amb la confraria de pescadors.

-Posarem en marxa el passaport familiar per incentivar el turisme familiar durant tot l’any en la XiveGa, amb tota una sèrie de bonificacions i facilitats per als usuaris.

Benestar animal – Garantirem el benestar animal, mantenint el compromís amb el sacrifici zero mitjançant la municipalització del centre d’acollida dels animals.

-Dotar al consell animalista d’una ordre anual d’ajudes per tal de desenvolupar programes vinculats al benestar animal.

-Elaborar una nova ordenança animal que integre els nous serveis, els nous drets i les noves obligacions dels propietaris, de respecte i defensa animal.

-Construir un centre d’acollida animal municipal, on es desenvolupe, per part de l’adjudicatària del servei, totes les accions de recollida, manteniment, adopció i voluntariat.

-Ampliar el programa CER (captura, esterilització i retorn) de gats fins a les 200 esterilitzacions anuals.

-Ampliar la xarxa de parcs canins.

-Ampliar l’oferta de formació de convivència amb els gossos que es fa des de la UPG.

Economia verda – Promocionarem l’economia circular, i donarem suport a empreses que impulsen mètodes de producció ecològica i de proximitat, especialment en el sector primari.

-Generar sinergies entre productors d’ecològica, consumidors i el sector de la restauració mitjançant trobades, tastes

-Posar en marxa la segona fase del programa de custòdia del territori Patrimoni Verd, per implicar a les empreses en la participació de la conservació i restauració de la biodiversitat i del paisatge.

-Creació d’una marca i etiqueta verda que reconega els resultats de la producció ecològica i local, dins la iniciativa «Productes de la Safor».

-Vincular les empreses que acomplisquen determinades bones pràctiques ambientals, per tal de generar paquets d’oferta que enfortisquen els participants.

-Aprovar una ordre anual d’ajudes a l’economia verda per tal d’incentivar autònoms i empreses a executar programes de medi ambient, biodiversitat o educació ambiental.

-Promoure el festival de Cinema i Documental de Muntanya i Natura del País Valencià.

Mobilitat sostenible – Ampliarem i connectarem la Xarxa de Carrils Bici i assegurarem un transport públic de qualitat i accessible que arribe a tots els districtes de la ciutat.

-Tancar les anelles ciclistes que resten pendents mitjançant nous trams de carrils segregats.

-Aconseguir segregar carrils bici a les principals vies de circulació de la ciutat.

-Generar una targeta de mobilitat sostenible en la qual es vincule l’urbà (bus públic), Saforbici i els aparcaments públics.

-Licitar el servei d’autobús de Gandia millorant l’actual xarxa, fent-la arribar als dos centres d’interpretació natural els caps de setmana i posant comptadors d’espera a les principals parades.

-Continuar millorant el servei de Saforbici fins arribar a les 500 bicicletes.

-Declarar Gandia «ciutat 30».

-Enfortir els programes municipals de mobilitat a l’escola, com ara el camí escolar, el passaport ciclista o la setmana de la mobilitat.

-Finalitzar les 9 sendes urbanes que recorren l’Anella Verda i donar-les a conèixer.

Educació i comunicació ambiental – Seguirem apostant per una educació que genere consciència ambiental des de les bases i incidirem en les campanyes de difusió i respecte ambiental.

-Ampliarem la possibilitat de participació en els 13 programes de la Xarxa d’Ecoescoles, millorant el personal, la coordinació i els recursos ofertats a les escoles i instituts.

-Crearem una plaça de Tècnic Municipal d’Educació Ambiental.

-Seguirem donant suport als festivals educatius com ara Sona Baixet o RRRR Festival.

-Continuarem amb la celebració dels dies mundials per tal de difondre campanyes de respecte cap a la biodiversitat mitjançant la continuïtat de l’Espai Natura.

-Generarem el Centre de Recursos Ambientals Municipal (en línia), on estaran a disposició de les ONGs i de la població les exposicions ambientals municipals, els clips i documentals produïts, els estudis i l’arxiu bibliogràfic específic del municipi…

-Ofertarem formació sobre la Xarxa d’Ecoescoles, mitjançant el CEFIRE, als agents de sostenibilitat dels centres educatius creats aquesta legislatura.

-Seguirem amb la programació anual d’educació ambiental XiveGa’t.

URBANISME, MOBILITAT I SERVEIS BÀSICS

– Impulsarem i exigirem el transport públic comarcal: autobús, tren Gandia-Oliva-Dénia, xarxa de bicicletes públiques.

– Declararem nuclis històrics Beniopa, Benipeixcar i el Grau per tal de poder invertir-hi més recursos.

– Ordenarem l’aparcament de la ciutat per tal d’afavorir el veïnat.

– Ampliarem places d’aparcament gratuïtes i millorarem o condicionarem solars existents als diferents barris.

– Integrarem la mirada i necessitats de les dones, tan sovint negligides, en una concepció feminista dels espais urbans.

– Lluitarem contra la gentrificació: l’atractiu d’algunes zones d’oci no ha de perjudicar-ne el veïnat.

– Incorporarem els espais verds i naturals a una estratègia de vida saludable per a ciutadans i visitants.

– Seguirem ampliant la xarxa de carrils bici de la ciutat, garantint-ne la seguretat dels usuaris.

– Mantindrem i farem créixer el servei de bicicletes públiques Saforbici, i l’oferirem a més pobles.

– Continuarem oferint tarifes barates en els aparcaments subterranis del nucli urbà que hem remunicipalitzat i remunicipalitzarem.

– Optimitzarem els recursos per a la neteja de la via pública, fent èmfasi en el paper actiu de la ciutadania en mantindre la ciutat neta amb campanyes de conscienciació.

– Auditarem els serveis bàsics que es presten (parcs, jardins, aigua) i els remunicipalitzarem si es donen les condicions per a fer-ho de forma eficient.

– Recuperarem la gestió pública del Cementeri Municipal.

– Incentivarem econòmicament el reciclatge de residus amb bonificacions en la taxa

– Impulsarem la creació d’una Taula Municipal de la Seguretat Privada, per a coordinar estos serveis amb les forces policials municipals i supramunicipals.

verda

La Gandia verda és…