La Gandia del desenvolupament sostenible

gandiaEconomia

A Més Gandia volem una ciutat que canvie les actuals pautes de creixement que tant contraproduents han resultat i que han estat basades en la construcció, l’especulació i el clientelisme.

Necessitem engegar iniciatives clares i decidides cap a la creació d’ocupació estable i de qualitat i de canvi en el model productiu. Un nou model que ha de basar-se en la diversificació, l’externalització, la innovació, la sostenibilitat i el reforçament de l’Estat del Benestar. Per exemple, la indústria agroalimentària -que caldria potenciar- estaria dissenyada per ser un pilar de la Gandia verda i del desenvolupament sostenible.

Amb l’actual crisi del capitalisme i de fallida del model liberal que ha dut com a conseqüència les retallades en serveis públics essencials, pèrdua de drets i llibertats, augment del risc d’exclusió social, etc., hem de ser conscients que és necessària la introducció dels valors i principis d’un nou paradigma econòmic. Una economia al servei de la ciutadania, al servei del benestar social.
sostenible

La Gandia del desenvolupament sostenible és…

Hisenda i polítiques econòmiques

BAIXAREM ELS IMPOSTOS, gràcies a l’eficaç i responsable gestió realitzada. DONAREM COMPTES a la ciutadania sobre en què es gasten els impostos. Recuperarem la GESTIÓ PÚBLICA I EFICAÇ d’aquells serveis bàsics que afecten l’economia domèstica. Continuarem i potenciarem...

Turisme

Promourem un MODEL TURÍSTIC DIFERENCIAT d’altres destinacions, perquè afegim al sol i platja, els nostres espais naturals, culturals i la gastronomia. Crearem el CENTRE D’ESTUDIS I DIVULGACIÓ DE LA FIDEUÀ DE GANDIA I LA CUINA SAFORENCA. Crearem la CASA DELS CLÀSSICS,...