Continuant amb les restauracions de bens patrimonials del projecte ‘GANDIA RESTAURA’, impulsat pel departament de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural de l’Ajuntament de Gandia, s’ha procedit al trasllat de la imatge de Sant Joan Baptista de l’església de Sant Roc fins el taller de la restauradora Patrícia Montoro. La imatge és de fusta i fa unes dimensions de 1’25 d’altura sobre una base de 15 centímetres. «El seu estat és relativament bo, ja que no presenta signes d’infestació d’insectes ni altres patologies. En principi, doncs, cal fer-li una bona neteja i renovar la pàtina policroma original», tal i com ha informat l’assessor del departament de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural, Vicent Pellicer.

Presumiblement, la imatge estaria entronitzada en l’ermita de Sant Joan del Castell de Bairén a partir de 1732, quan es va enderrocar l’antiga ermita medieval i es va construir una de nova amb sagristia i una saleta adjacent. L’anterior retaule va ser substituït per un altre i se li pagaren 50 lliures a un escultor. En 1791, l’arquebisbat va decidir la supressió de les ermites de Sant Joan, de Loreto, de la Puríssima i la de Sant Antoni i Santa Bàrbara. Tan sols deixava en activitat les ermites de Santa Anna, la de les Ànimes i la de Sant Nicolau. La supressió de les activitats religioses en l’ermita de Sant Joan i de l’ermitany que estava al seu càrrec va propiciar la seua profanació.

És per això que en desembre de l’any 1800, tots els efectes religiosos de l’ermita, entre els quals hi havia el retaule amb les imatges de sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista es van traslladar a l’edifici de l’Ajuntament. Pocs anys després, el retaule es va traslladar a l’església de Sant Josep i a l’igual que altres imatges, com la del titular, Sant Josep, aquesta també es va poder salvar i posteriorment entronitzar en un dels retaules originals laterals de l’església de Sant Roc. «Respecte a l’estil i autoria de la imatge, caldrà esperar al final de la seua restauració per donar més informació», ha conclòs l’historiador de l’art.

Write your comment here ...

Deixa un comentari