La Junta de Govern Local ja ha remés a la Generalitat els informes tècnics (Medi Natural; Urbanisme; Arqueologia; Mobilitat; Promoció Econòmica i Serveis Bàsics) perquè puga avaluar la Declaració d’Interès Comunitari sol·licitat pel promotor del macro projecte per a més de 3.000 persones i que ocuparia 150.000 m2 de sòl no urbanitzable de protecció especial.   

  • Josep Alandete: “Després de conèixer les afeccions que apunten els informes, ens reafirmem que es tracta d’una instal·lació que afecta considerablement la nostra Marjal, que no compleix amb els paràmetres mediambientals, de sostenibilitat… I estem convençudes que la conselleria actuarà d’acord amb el contingut dels informes. Perquè la sensibilitat ambiental del Botànic coincideix amb la del Govern del Serpis”. 

 Ahir va finalitzat formalment tot el procediment legal i la Junta de Govern Local va elevar a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat els informes tècnics sol·licitats per l’administració autonòmica (Medi Natural; Urbanisme; Arqueologia; Mobilitat; Promoció Econòmica i Serveis Bàsics) el 13 de maig passat, per avaluar la Declaració d’Interès Comunitari promoguda per la mercantil Sunny Resorts amb la intenció de construir un macro càmping de luxe a la Marjal de Gandia. També s’han enviat les al·legacions presentades al projecte per particulars i col·lectius durant el procés d’exposició pública.

En el seu moment, el Govern del Serpis va ser molt contundent a l’hora d’assegurar que no s’acceptaria cap projecte que afectara el medi natural. I, en aquest sentit, el grup municipal de Compromís Més Gandia unida s’ha mantingut en silenci per a respectar el procés administratiu de redacció d’informes. Una vegada coneguts els informes i, sobretot, les afeccions assenyalades pels tècnics, han comparegut en ple per tal de valorar i ratificar la seua oposició al macro càmping de luxe proposat a la Marjal.

“Després de conèixer les afeccions que apunten els informes, ens reafirmem que es tracta d’una instal·lació que afecta considerablement la nostra Marjal, que no compleix amb els paràmetres mediambientals, de sostenibilitat… I estem convençudes que la conselleria actuarà d’acord amb el contingut dels informes. Perquè la sensibilitat ambiental del Botànic coincideix amb la del Govern del Serpis”, ha assegurat el portaveu municipal i vicealcalde, Josep Alandete.

Per la seua banda, la regidora Alícia Izquierdo ha apuntat algunes de les afeccions detectades als informes, com ara la ubicació al costat d’un espai natural protegit (pràcticament la meitat de la superfície del projecte s’assenta sobre el perímetre de protecció de la Marjal de la Safor); l’impacte per contaminació dels aqüífers, contaminació acústica, sobre la fauna; l’afecció pel que fa a la inundabilitat, a les vies pecuàries, al domini públic hidràulic o a l’àrea d’afecció arqueològica i patrimonial del BIC de l’Alqueria del Duc. “A més, fins i tot, es recorda que algunes parcel•les del projecte estan dins del Pla Especial de la Marjal i l’Alqueria del Duc, un sòl no urbanitzable de protecció especial que no permet establiments turístics… Més del mateix pel que fa a la necessitat de presentar un estudi de trànsit i mobilitat detallat davant la previsió d’un augment molt considerable de vehicles al  barri del Molí de Santa Maria, els dubtosos càlculs sobre el consum d’aigua potable o la impossibilitat de tractament de les aigües residuals a la zona pel perill de contaminació freàtica … És evident que no tirarà endavant, perquè a la vista dels informes és inviable”.

Finalment, l’edil Nahuel González  ha recordat que el projecte va en contra del posicionament ecologista i de defensa del patrimoni natural del seu grup i del Govern del Serpis. “Ens hem de posicionar contundentment davant la crisi climàtica i en la línia de les polítiques europeus per a les ajudes Next Generation, per exemple, o els ODS de l’agenda 2030. Volem dir molt clar als inversors que són benvinguts a Gandia els projectes que no atempten contra els principis ecològics i socials del nostre grup i del Govern Local”, ha conclòs.

Write your comment here ...

Deixa un comentari