La regidora de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural, Alícia Izquierdo, junt a l’Arqueòleg Municipal, Joan Negreva visitar el dimarts passat la Torre dels Pares per tal de conèixer els treballs arqueològics previs que ha impulsat el Servei Municipal d’Arqueologia de l’Ajuntament de Gandia per a poder procedir amb les obres d’urgència d’aquesta edificació. Les actuacions que s’han realitzat han consistit en quatre cales arqueològiques al subsòl de l’alqueria que tenien la finalitat detectar la possible existència de construccions anteriors a l’actual edifici, a més d’una quarantena de sondejos murals amb els quals poder seqüenciar totes les fases edificatives del monument.

En base als primers resultats de la intervenció, no s’han pogut documentar estructures anteriors a la Torre i l’edifici principal, el moment fundacional dels quals se situa a inicis del segle XVII. Es tractaria, per tant, d’un obra impulsada pels jesuïtes gandians molt probablement amb el mecenatge de la família ducal gandiana, la qual ja havia cedit la propietat d’aquestes terres a la Companyia en temps del duc Francesc de Borja amb l’objectiu de finançar les despeses de la Universitat jesuítica de Gandia.

Els resultats d’aquesta intervenció seran clau per al desenvolupament de les pròximes intervencions arquitectòniques en el monument BIC, ja què permetran entendre com es va anar construint l’edifici, les diferents reformes que va patir i els elements més importants a consolidar i preservar.

Cal recordar que el projecte d’estudi, consolidació i restauració de l’Alqueria de la Torre dels Pares està coordinat amb un projecte global de posada en valor de tota la finca agrícola, per al qual aquesta mateixa setmana l’Ajuntament de Gandia ha rebut també una subvenció de 724.075,20 € per a del desenvolupament d’un taller d’ocupació i formació amb l’objectiu de recuperar i posar en valor aquest espai de conreu.

Write your comment here ...

Deixa un comentari