L’Ajuntament de Gandia ha rebut una subvenció de 724.075,20 € de la Generalitat Valenciana a través del Labora,  per a desenvolupar el Taller d’ocupació Torre dels Pares. Es tracta d’un programa mixt d’ocupació i formació, que compta també amb el finançament de l’Ajuntament de Gandia, i té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a qui va dirigit, a través de la realització d’obres o serveis d’interès general i o social.  Així ho ha anunciat el regidor de Polítiques Econòmiques i Ocupació, Ferran Martínez.

“Aquest programa possibilita a l’alumnat treballador/a la realització d’un treball que, junt amb la formació professional que rep, millora la seua qualificació i per tant afavoreix la inserció laboral. I tot açò va regulat mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge”.

La zona d’actuació escollida, la Torre dels Pares, respon a  l’objectiu de recuperar i posar en valor el patrimoni agrari associat històricament al desenvolupament de la ciutat de Gandia.

“Cal posar de relleu que aquest projecte d’ocupació té com a objecte d’intervenció la Torre dels Pares i s’emmarca dintre d’ un projecte municipal de més gran envergadura. En aquest sentit l’objectiu del Taller d’Ocupació que es presenta, és dur a terme una sèrie d’accions de millora, manteniment i conservació de l’entorn en l’enclavament de Torre dels Pares i en altre espai del municipi de característiques similars, com és l’Alqueria del Gall”, ha destacat la regidora de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural i també responsable d’Agricultura, Alícia Izquierdo.

En concret, les actuacions que es desenvoluparan en aquests espais consistiran en la realització de tasques de neteja i reparació de les infraestructures (accessos, edificis i mobiliari públic) i millora de l’entorn (vegetació, camins i sendes), acompanyades amb un altre tipus d’intervencions més especifiques, com per exemple la creació de dos arborètums de grans dimensions de cítrics i fruitals i d’un banc de llavors d’origen local, així com la configuració de bancals condicionats per a la formació de diferents disciplines hortofrutícoles.

A la vegada, i en  tractar-se l’Alqueria Torre dels Pares d’un Bé d’Interés Cultural, es vol condicionar el accessos d’aquests espai, per afavorir la recepció de visitants i dotar-lo dels elements necessaris d’obra, com  camins, sendes, bancs i tancats,  que puguen garantir el desenvolupament d’activitats i el seu ús per part de la ciutadania de Gandia.

“D’altra banda, al taller també es treballarà per fer una recopilació d’informació sobre els productors agraris locals i la seua predisposició a la comercialització directa dels productes de la terra als consumidors/res”.

Martínez ha explicat que el projecte preveu la incorporació, mitjançant un contracte de formació per a l’aprenentatge, de 30 persones en situació d’atur. “A través d’aquesta modalitat de formació dual es combinarà formació i experiència que els conduirà a l’obtenció de dos Certificats de professionalitats de nivell 1 i 2 en les branques professionals de jardineria, obra i edificació civil i administració i serveis”.

Per al desenvolupament del programa  s’incorporaran 6 persones com a personal directiu, tècnic i administratiu. El procés de selecció d’aquest personal tècnic es farà per convocatòria pública exposada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i s’inicia el proper 23 de juliol.

Write your comment here ...

Deixa un comentari