S’aprova el Pla Acústic Municipal
29 d'abril de 2020 per mesgandiagrup

Ahir es va celebrar, de forma telemàtica, Comissió del Ple de Gestió del Territori, Urbanisme i Serveis Bàsics. Entre els punts de l’ordre del dia cal destacar l’aprovació del Pla Acústic Municipal, amb el qual Gandia es dota d’un instrument necessari per a la gestió., control i reducció del soroll ambiental.

Consta d’un mapa del soroll i d’un Programa d’Actuació pel qual es proposen 5 línies estratègiques d’actuació: sensibilització i educació davant el soroll; el transport; planificació i ordenació del territori; activitats d’oci; i procediments administratius. «I es concreta en diferents actuacions a desplegar durant 5 anys referents a formació i sensibilització, trànsit de vehicles, control d’activitats i maquinària utilitzada en la via pública amb control d’horaris, preservació d’espais naturals i zones tranquil·les, establiment de criteris acústics en les licitacions d’obra pública, reducció del soroll en events i en zones d’oci i fomentar la formació interna, entre altres», ha explicat el Vicealcalde, regidor d’Urbanisme, Josep Alandete.

D’altra banda, s’hi va aprovaar la gestió directa del Programa d’Actuació Aïllada de l’illa 7B del polígon Sanxo Llop per part dels propietaris, que passa a informació pública durant 45 dies perquè es puguen formular al·legacions i observacions als documents presentats.

També s’hi va donar compte de la circular informativa de l’ordre ministerial del 12 d’abril per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb la intervenció en edificis existents en les quals existisca risc de contagi per la covid-19, i que es va comunicar directament als professionals i empreses afectades. Cal recordar que, mentre duren les restriccions es permeten només les obres en immobles buits o desocupats on no existisquen residents o persones usuàries i aquelles que puguen ser separades completament de l’immoble al qual afecten i sempre amb les condicions de seguretat i salut en les obres en construcció.

Write your comment here ...

Deixa un comentari