El regidor de coordinació administrativa, Jose Manuel Prieto; junt amb el nostre regidor Ferran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques, Indústria, Comerç i Innovació, han comparegut aquest matí per informar de la nova ordenança reguladora d’ocupació de domini públic i d’ús d’immobles de titularitat municipal.

El document, de prop de 300 pàgines, ja ha estat posat a disposició de l’oposició per, tal com ha afirmat Jose Manuel Prieto, “no calga canviar ni una coma una vegada siga aprovat, ja que considerem que no ha de patir variacions en funció del grup polític que governe i les úniques modificacions que puguen realitzar- se siguen en funció de tipus d’autoritzacions noves“. La intenció de l’executiu és que una vegada que el document inicial tinga “el consens de tots els grups polítics a la Comissió de Plenari, s’òbriga una segona fase on treballem amb els col·lectius implicats perquè coneguen tota la tramitació necessària i puguen realitzar totes les aportacions que considerin“.
Ens hem marcat el mes d’abril per desenvolupar jornades explicatives als col·lectius implicats que són pràcticament tots els de la ciutat. La nostra intenció és que tot el tràmit estiga finalitzat abans de concloure l’any“.

L’ordenança pretén regularitzar totes les activitats per a donar cobertura i seguretat jurídica a qualsevol activitat que es realitza al carrer. “Parlem de festivitats tradicionals, rodatges audiovisuals, taules informatives, accions comercials, o qualsevol classe d’esdeveniment que siga organitzat per associacions o clubs esportius a més de completar tot el treball ja realitzat la passada legislatura pel que fa a les terrasses i hostaleria que ja es va consensuar amb el sector” “És la primera vegada que s’uneix en un document normatiu tot el referent a la via publica”.

L’altre aspecte positiu d’aquesta nova norma és que beneficia a tots els sectors econòmics, productius, festius, veïnals o associatius, ja que se simplifica tota la tramitació per fer-la més àgil i aconseguir que totes les tramitacions s’obtinguen en els terminis adequats.
“Volem que tot estiga normativitzat perquè qualsevol que vullga vindre a Gandia a rodar un espot, una pel·lícula o desenvolupar una acció comercial sàpiga que la nostra ciutat és atractiva per a l’escena urbana i que prestarem totes les facilitats possibles”.

Sobre els diversos aspectes que s’aborden Prieto ha enumerat els següents epígrafs:
1) Condicions generals. Estableix quines són les obligacions, drets i deures de les persones que organitzen esdeveniments al carrer. Un aspecte que no afegeix res de nou a les peticions ja existents com són les assegurances de responsabilitat civil o el pagament de les corresponents taxes en el cas que l’esdeveniment tinga una finalitat lucrativa o comercial.
2) Requisits, condicions i procediment general per a realitzar l’ocupació de la via pública
3) Instal·lació de domini públic de terrasses vinculades a establiments d’hostaleria i restauració
4) Activitats festives de caràcter popular i festivitats tradicionals valencianes on també s’inclou la regularització de revetlles, concerts i activitats anàlogues
5) Activitats culturals, lúdiques i artístiques. En aquest punt es regula la instal·lació d’escultures temporals, exposicions de caràcter cultural, rodatges audiovisuals, atraccions firals o actuacions musicals i artístiques o celebració de festivals
6) Activitats informatives, publicitàries i solidàries
7) Celebració d’esdeveniments esportius
8) Contenidors d’estris o residus tèxtils
9) Altres ocupacions del domini públic subjectes a autorització
10) Ocupació de domini públic municipal amb quiosc subjectes a concessió

Un altre dels epígrafs que s’aborden en l’ordenança són les normes que regeixen la utilització dels espais municipals. Prieto ha informat que són 15 edificis en total i que es començarà per abordar la regulació genèrica dels centres socials i no es descarta la inclusió d’altres espais que puguen albergar fires o altres esdeveniments.

El nostre regidor, Ferran Martínez, ha explicat l’apartat que es correspon amb l’ocupació de la via pública per part del sector hostaler. “Hem aplicat la filosofia participativa per arribar a aquestes conclusions que es plasmen en el document. Durant 2018 i 2019 es van desenvolupar reunions amb associacions veïnals i hoteleres que, un cop obtingut el consens, ha donat com a resultat el text de l’ordenança“.

L’edil ha volgut destacar la simplificació dels tràmits i la flexibilització de la norma per als hostalers. Pel que fa a alguns dels canvis que es contemplen, Martínez ha destacat la possibilitat que els pubs compten amb terrasses, l’ampliació en un mes del període de sol·licituds de terrasses, l’ampliació de l’horari d’estiu per als establiments del 15 de maig al 15 d’octubre, la reducció de quatre metres a tres per poder instal·lar una terrassa sempre que es complisca un mínim d’1,8 metres de pas per als vianants, o la possibilitat que el mobiliari contemple publicitat de marques comercials per facilitar el finançament dels materials als hostalers.
En aquest punt, el regidor va voler destacar que en el cas de la publicitat, els materials i colors del mobiliari, estaran normativitzats per harmonitzar les zones on s’acumulen diversos d’aquests establiments i ha explicat també la nova norma d’emmagatzematge del mobiliari dels locals que podrà romandre al carrer sota determinades característiques.

A grans trets no s’incorporen molts canvis però s’incorporen moltes peticions del sector i ja es contemplen les aportacions de les associacions veïnals” va finalitzar l’edil.

Write your comment here ...

Deixa un comentari