Com cada dilluns, aquest matí han comparegut davant els mitjans de comunicació els co-portaveus del Govern, el vice-alcalde, Josep Alandete i el Tinent d’Alcaldessa, José Manuel Prieto, per tal d’informar dels assumptes més rellevants tractats a la Junta de Govern.

La dació de compte de l’adjudicació del contracte de serveis consistents en la redacció del projecte i direcció de les obres del Palau de Justícia de Gandia a la UTE Remedios Fernández-Carrión García, Javier García-Fernández-Carrión, per 487.025 € (IVA inclòs).

La mercantil guanyadora haurà de presentar el projecte en 90 dies des de la signatura, en els pròxims 15 dies, del contracte. A partir d’eixe moment, s’iniciarà el procés de licitació de l’adjudicació de les obres, que començarien abans que finalize el 2020. “L’actuació és important perquè, a més de dotar-nos d’uns serveis de qualitat i millorar les condicions laborals dels treballadors, cosirà la trama urbana entre Santa Anna i la resta de la ciutat, contribuirà a crear una ciutat amable, compacta..”.

Cal recordar que, a l’igual que amb el Pla Edificant, de construcció i millora de tots els centres educatius públics de la ciutat, l’Ajuntament té delegades les competències de l’obra per part de la Conselleria de Justícia. “Ja hem quedat aquest dimecres amb l’equip redactor per tal d’incorporar al projecte l’informe d’inundabilitat i evitar qualsevol retard en les obres”, ha explicat el Vice-alcalde. Des de l’estiu passat hi ha contacte directe amb l’administració autonòmica per tal que el projecte final responga a les necessitats reals. “De fet, 3 tècnics de la Conselleria de Justícia han estat assessorant a les 3 empreses que es van presentar al concurs”, ha afegit Prieto.  

El futur Palau de Justícia es construirà al districte de Santa Anna sobre una parcel·la de 4.287 m2. La superfície construïda aproximada serà de 12.700 m2, distribuïts en quatre plantes sobre rasant i soterrani. El pressupost estimat d’execució de les obres és de 16.800.000 €, finançats al 100 per cert per la Conselleria de Justícia a través d’un pla plurianual 2020-2022. El nou espai acollirà els serveis de l’actual edifici dels jutjats i altres, com ara la Fiscalia, que es troben distribuïts en diferents immobles. Las previsió és que estiga construït abans de 2023.

Pel que fa als usos de l’actual edifici dels Jutjats, Prieto ha recordat que la intenció del govern és que hi haja un pla B enllestit abans de realitzar el trasllat. “Estem en contacte amb la direcció general de Patrimoni de la Generalitat, que és la titular de l’edifici, per veure si tenen alguna proposta d’ús que siga compatible amb la voluntat del govern local”.

Write your comment here ...

Deixa un comentari