Josep Alandete Mayor, Vicealcalde de Gandia i Regidor d’Urbanisme, ha anunciat que ja està la proposta d’adjudicació de l’obra del pont d’accés a la urbanització Montepino, que va patir desperfectes de l’incendii que serà rehabilitat per millorar el seu estat:

“Es tracta d’una obra important, ja que el pont passa ara a ser una infraestructura de domini públic”

Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Cadersa per un valor de 296.000 €. Ara la mercantil ha de presentar la documentació corresponent i es calcula que la intervenció podrà iniciar-se en un mes i mig i que els treballs duraran quatre mesos.

  • La intervenció podrà iniciar-se en un mes i mig i els treballs duraran quatre mesos.
  • El pont passa ara a ser una infraestructura de domini públic.
  • Tindrà una calçada de 5,20 metres i dues voreres, una de 60 cm i una altra de dos metres.
  • S’eliminaran els pilars de la infraestructura amb el que s’evitaran les afeccions que es puguen produir durant inundacions a la zona.
Write your comment here ...

Deixa un comentari