Nova reunió del Pla Edificant per al Tirant lo Blanc
1 d'octubre de 2019 per mesgandiagrup
El nostre regidor Josep Alandete Mayor, Vicealcalde de Gandia i Regidor d’Urbanisme, ha mantingut una reunió de treball per tractar detalls d’instal·lacions i el termini previst de la intervenció, aproximadament de 9 mesos.
 
 S’ha acordat que el següent pas serà la licitació del projecte i la previsió de realitzar les actuacions més dificultoses, com la de l’eliminació del fibrociment, en estiu. Es preveu, a més, la valorització dels residus sòlids inerts
 
La durada aproximada serà de 9 mesos i una part del centre haurà d’estar en aules prefabricades part del curs que ve mentre es realitzen les millores.
Write your comment here ...

Deixa un comentari