El regidor delegat de Gestió Responsable del Territori, Xavier Ródenas, al costat del coordinador general d’Urbanisme, Vicent Mascarell, i el cap de serveis jurídics del departament d’Urbanisme, Jorge Hervás, han comparegut aquest matí davant els mitjans de comunicació per a informar sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Gandia a un Programa ARRU (Àrea de Rehabilitació i Regeneració Urbana) que es durà a terme en el districte del Raval de la nostra ciutat, després de ser aprovat dilluns passat en Junta de Govern.

Aquestes actuacions s’emmarquen en els acords subscrits entre el consistori i la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

La iniciativa de l’Ajuntament naix després d’una convocatòria que es va aprovar per la Conselleria d’Habitatge fa mes i mig. És una línia estratègica d’ajudes públiques que se centra especialment en barris vulnerables. Concretament es tracta d’un projecte  de regeneració i renovació Urbana en el barri del Raval. “És una iniciativa que impulsa el Govern del Botànic, també acollint-se a les ajudes que facilita el Govern d’Espanya, i això facilitarà que, de ser aprovada aquesta proposta, puguem abordar una important i ambiciosa regeneració urbana en un dels districtes que més necessita, més envelleix i està vinculat al centre històric, com és el Raval, ha assenyalat  Vicent Mascarell.

La inversió de les diferents administracions serà d’1.875.000 euros, dels quals quasi el 50% seran aportats pel Ministeri, un 14% per la Generalitat i  un 10% per l’Ajuntament de Gandia. A més els propietaris beneficiats hauran de pagar, en diferents graus, el 25% del cost global, que superarà els 3.000.000 d’euros.

Els veïns particulars o comunitats de propietaris podran demanar subvenció per a obres d’accessibilitat (rampes, ascensors) en els seus habitatges, façanes, instal·lacions, finestres, insonorització, cobertes, estructura. També estarà inclòs el 100% de l’import de l’informe tècnic que han d’aportar, el projecte i despeses addicionals.

Com a requisit indispensable els interessats han hagut de presentar i registrar un informe de valoració de l’edifici, estudi tècnic realitzat per un arquitecte en el qual queden reflectits els defectes o patologies de l’immoble, per a ser avaluat per Conselleria de l’Habitatge.

En el cas de comunitats de propietaris, la subvenció màxima per habitatge serà de 19.000 euros i 120 euros/m2 de local.  Està inclòs el 100% del projecte de l’edifici i uns costos subvencionables mínims de 30.000 euros.

Mascarell també ha informat que 550.000 euros aniran destinats a la regeneració  estrictament urbana de zones verdes, accessibilitat, mobiliari urbà, vials i places en el districte del Raval.

Està prevista la reurbanització dels carrers Morán Roda i Carles Ferris i una proposta de modificació del Pla Especial del Raval per a crear un espai lliure al voltant del centre del districte i una ampliació de la plaça del Molí.

 

Procés de concurrència competitiva

Hi ha hagut una fase prèvia de divulgació en la qual ha tingut un paper fonamental l’Associació de Veïns i la Junta de Districte.

En l’actualitat, més d’un centenar de veïns (117) d’aqueixa zona ja han sol·licitat les ajudes per als seus habitatges i locals a través de l’Oficina d’Habitatge i disposats a cofinançar aqueixes intervencions en la mesura que els corresponga.

A partir d’ara i després de l’aprovació en Junta de Govern, l’Ajuntament de Gandia sol·licitarà aquesta subvenció comprometent-se també a aportar part del cost total.

S’inicia així una segona fase, un procés de concurrència competitiva entre ajuntaments. “Hem de presentar un projecte que siga el millor, que tinga la major puntuació, per a poder aconseguir els majors recursos econòmics possibles, per això hem optat pel barri del Raval, per les seues característiques poblacional i d’antiguitat de les edificacions i a més per la seua vinculació amb el centre històric”, ha puntualitzat el coordinador general d’Urbanisme.

En la nostra localitat aquesta és la tercera ARRU en la qual s’actua, després de Simancas i el Grup de les 500 Vivendes, en el districte Plaça El·líptica-República Argentina.

Per la seua part, Xavier Ródenas ha comentat que els terminis de la convocatòria han estat molt ajustats “per això, volem agrair als veïns perquè, sorprenentment, hi ha hagut una resposta massiva per a adherir-se al programa. També volem agrair tot l’esforç fet per la Junta de Districte del Raval i a l’Ajuntament que ha fet un gran treball de comunicacióper a arribar a tots els punts del barri.

Jorge Hervás ha assenyalat que “el barri del Raval és el que reunia més punts, especialment perquè estava dins del VEUS (Visor d’Espais Urbans Sensibles), també perquè una zona important del barri forma part del Pla especial de protecció del centre històric de Gandia i especialment per la implicació que ha tingut la gent. De fet la proposta inicial que llancem era de 1.200.000 euros, però en els últims dies els arquitectes i tècnics locals s’han implicat en cos i ànima, fent més informes d’avaluació d’edificis dels quals esperàvem i els administradors de finques també han contribuït. Amb tot això, hem pogut pujar l’aportació municipal 300.000  euros i al final hem sol·licitat una subvenció d’1.875.000 euros.

Des de l’Ajuntament s’estudia la possibilitat d’incloure el barri de Beniopa com a àmbit d’actuació en pròximes convocatòries d’aquest programa de subvencions.

 

Write your comment here ...

Deixa un comentari