Polítiques socials
3 de maig de 2019 per mesgandiagrup
  • Crearem el PLA MUNICIPAL DE SUPORT I ACOMPANYAMENT EN L’ESTUDI a l’alumnat en risc d’exclusió social.
  • Crearem el PROGRAMA MUNICIPAL D’ACOMPANYAMENT A PERSONES MAJORS que viuen a soles.
  • Aplicarem la PERSPECTIVA DE GÈNERE en totes les àrees municipals. Vetllarem per la paritat de gèneres en els organismes de l’administració. Asessorarem i reconeixerem les empreses que implanten un Pla d’Igualtat. Seguint el nostre CODI FEMINISTA.
  • Treballarem per aconseguir un Centre Dona 24 hores i VIVENDES D’EMANCIPACIÓ per a dones víctimes de la violència masclista.
  • Crearem l’OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ A VÍCTIMES DE LA LGTBIFÒBIA I DELICTES D’ODI.
  • Ampliarem la xarxa de CENTRES DE DIA I CONVIVÈNCIA per a la gent gran.
  • Exigirem el CENTRE DE SALUT DEL GRAU 24 H i la construcció del CENTRE DE SALUT DEL RAVAL.
Write your comment here ...

Deixa un comentari