Gandia i l’habitatge
11 de gener de 2015 per jordi
persones

Entenem la vivenda com a un dret fonamental constitucional, exigint per això la suspensió de tots els procediments de desnonament i llançament hipotecari que afecten a ciutadans en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, la dació en pagament amb caràcter retroactiu per les persones desnonades . Així mateix ens comprometem a exigir a l’administració competent l’eliminació de tota clàusula abusiva referent al sol i l’adquisició de la vivenda.

Propostes :

Creació d’un Banc d’Habitatge Social, que tinga entre altres les següents funcions

  • Inventari de vivendes deshabitades i mediació amb els propietaris ( bancs o particulars) per a que les siguen cedides temporalment a l’ajuntament afavorint el lloguer per a persones en dificultats econòmiques i socials.

  • Servei de Intermediació per la vivenda social

  • Servei de Convivència social, on prèvia valoració i seguiment social es puguen posar en contacte a propietaris i particular que vullguen compartir la vivenda mitjançant exempcions fiscals i beneficis per l’allotjament a individus desfavorits ( previ informe social ).

– Declarar Gandia ciutat lliure de Desnonaments.

Creació d’una Comissió de Treball coordinada per un/una representant de Benestar Social, on s’incloga membres del partit del govern i oposició, representants de la PAH i entitats cíviques que treballen amb persones afectades, amb l’objectiu d’obrir noves vies de negociació amb les entitats bancaris tendent al manteniment de la vivenda.

Increment del Parc de Vivendes municipals destinades a serveis socials.

Ajudes municipals per a la rehabilitació i reforma de vivendes.

Write your comment here ...

Deixa un comentari