Turisme responsable
2 de gener de 2015 per mesgandia2

Generar activitat ambiental i propostes educatives i atractives per a ser un destí turístic de natura durant tot l’any i per a diferents sectors sensibilitzats amb la natura”

 

Des de Més Gandia volem complementar l’actual model de turisme del nostre municipi, amb l’objectiu de:

 • Establitzar i fer crèixer la desesetacionalitat de l’actual model turístic.
 • Possar en marxa una economia verda vinculada al bon ús del territori en

part mitjançant la generació d’activitat turística respectuosa amb el territori.

 • Utilitzar les infraestructures creades al voltant de la natura, actualment infrautilitzades i generar de noves (Aula de la natura/ Casa de la natura/Centre Interpretació Parpalló-Borrell).
 • Generar una oferta turística forta destinada a la família, actualment inexistent i que estarà molt vinculada a la educació ambiental i a la natura.
 • Generar activitat ambiental i propostes educatives i atractives per a ser un destí turístic de natura durant tot l’any i per a diferents sectors sensibilitzats amb la natura (professionals, ornitòlegs, escoles, famílies, jubilats/des…)
 • Vincular el turisme de Sol i Platja a la natura.
 • Vincular el turisme de Sol i Platja i en general tot el turisme de la ciutat al consum de productes de proximitat, directament o indirectament mitjançant acords amb els negocis turístics.

 

Iniciatives:

 

 • Acció 76. Xarxa d’equipaments de natura adaptats

Generar una xarxa de miradors per tot el terme, ben equipats, preparats amb cartelleria interpretativa i accesos preparats per a les famílies. Hi haurà alguns d’aquests equipaments preparats per a persones amb capacitats reduïdes (o altres capacitats: persones cegues, amb cadira de rodes…)

 

 • Acció 77. Xarxa d’espais d’interpretació dins de la oferta turística

Generar una xarxa de punts d’intepretació que seran espais interpretatius sense personal fixe però que estaran a disposició de les persones que ho demanen i en tal cas seran visitables i guiats. Estaran vinculats als diferents usos dels recursos naturals: El dipòsit d’aigues de Beniopa, la central elèctrica del Raval, la caseta de peons caminers de l’Avinguda del Grau, el motor de reg de l’Alqueria Laborde (Casal Jove)…

 

 • Acció 78. Programa familiar “Explora Gandia”

Possar en marxa “Explora Gandia”. Un programa destinat al turisme familiar i a la població local pel qual les famílies tenen “El passaport de l’Explorador/a” i mitjançant ell poden anar segellant als diferents espais d’interpretació de Gandia, calcar siluetes als miradors (accions anteriors), segellar a establiments on es venguen o consumeixen productes de proximitat i ecològics, a les activitats ambientals proposades per l’Ajuntament de Gandia (el Full Verd) i a les fires vinculades a productes de proximitat, entre altres. El sumatori de segells, tindrà recompenses. Es crearà el Club dels Exploradors/es (informació continuada per mail, descomptes, ofertes…)

 

 • Acció 79. Portal web per al turisme familiar de Gandia

Vinculat a aquest programa “Explora Gandia” es crearà un portal web turístic de natura i vinculat a les propostes de família, amb materials adaptats a la família, descàrregues de jocs, puzzles, material divertit i informació adaptada per tal de preparar la visita a Gandia en qualsevol moment de l’any.

 

 • Acció 80. Adaptació programa “Vívela” al turisme de natura amb el programa “Gandia Natura També/También”

Possar en marxa dins del programa “Vívela” de l’Ajuntament de Gandia, el progama “Gandia Natura També/Tambien” que serà tot un conjunt de propostes verdes destinades al turisme Sol i Platja i que tindran el seu punt de partida a la Platja de Gandia per tal de guiar als grups participants als nostres espais naturals i organitzar activitats vinculades al nostre patrimoni natural (passejos en bici per la marjal, excursions al dunar de l’Auir, excursions de natura per la mar, activitats familiars de natura als parcs urbans de la platja i a la sorra, passes de diaporames de natura a l’Espai de Cultura i de Natura de la Mar, conferències al mateix espai sobre llibres de natura o temes de natura…

 

 • Acció 81. El Bus Verd

Es crearà el bus Verd que a hores determinades de la setmana i sempre en horari fóra dels horaris de platja (entre les 8 i les 10 i entre les 7 i les 9, dos/ tres dies a la setmana) portarà a les persones que s’apunten al Centre d’Intepretació Parpalló-Borrell, a l’Aula de la Natura, a la Torre dels Pares, al Riu Serpís…(serà part del programa “Gandia Natura També/Tambien”)

 

 • Acció 82. Paratge Natural Protegit de l’Auir i la Marjal.

Es crearà el Paratge Natural Protegit de l’Auir i la Marjal i es posarà en marxa la restauració de la Devesa de Gandia, per tal de reforçar i millorar no només el nostre patrimoni natural sinó també per reforçar i millorar la oferta turística de la platja, aportant una important millora en el que oferten els hotels i les agències de viatges.

 

 • Acció 83. Tastets i venda de productes de proximitat del Parc Agrari de Gandia

Totes les activitats del programa “Gandia Natura També/Tambien” es vincularan a tastets i venda de productes amb la marca dels productes de proximitat i ecològics del municipi de Gandia.

 

 • Acció 84. Alberg-refugi de muntanya

Es posarà en marxa un alberg/refugi de muntanya en el pla de Marxuquera vinculat a l’activitat de muntanya i estretament a la Penya Roja, al Morabit, al Paratge Natural Parpalló-Borrell i al Molló de la Falconera.

 

 • Acció 85. El full Cultural i Verd

L’actual Full Cultural tindrà una part destinada a la natura, el Full Verd, on apareixeran tant les activitats de natura organitzades per l’Ajuntament de Gandia com les que puguen oferir associacions i empreses privades de natura que compten amb ajuts del municipi (dinamització i professionalització del tercer sector)

 • Acció 86. Festival de Cine de Muntanya del País Valencià

Es possarà en marxa, durant l’hivern, el Festival de Cine de Muntanya del País Valencià. Aquest festival podrà anar vinculat a l’exitós Kilòmetre Vertical, a una fira de material de mutanya i a tot un seguit d’activitats realitzades durant la setmana del festival. Es projectaran en diferents sessions diàries, tot tipus de material cinematogràfic en diferents seccions; documentals, películes, curts i diaporames, sempre vinculats a la muntanya, a la ruralitat i al territori. Podran haver diferents seccions (País Valencià, Ibèria, Mon).

 

 • Acció 87. Museu de la Mar

Es crearà en un espai del port, el Museu de la Mar, un espai dedicat a la natura i als oficis de la mar. Tots els museus i centres d’interpretació (actuals i nous) estaran units en una Xarxa que es coordinarà des de un institut autònom que alhora generarà sinèrgies entre els espais i farà una oferta unida, atractiva i forta.

 

 • Acció 88. Agenda Esportiva de Muntanya i natura

Totes les activitats esportives que es realitzen als diferents programes explicats, conformaran l’agenda esportiva de muntanya i natura del municipi de Gandia, que serà una agenda anual i amb una coordinadora per tal de recolzar als organitzadors/es dels diferents events (públics o privats), comunicar i sumar energies.

Write your comment here ...

Deixa un comentari