Economia verda
2 de gener de 2015 per mesgandia2

Gandia esdevindrà un centre de creació d’economia verda, vinculada a la natura i a la gestió responsable del territori.”

 

Iniciatives:

 

  • Acció 71. Creació de la ordenança d’Economia Verda.

S’aprovarà una ordenança que aportarà els mecanismes i els instruments per tal d’afavorir la creació d’empreses, associacions o cooperatives que practiquen economia verda. Igualment l’ordenança recolzarà activament les empreses i associacions ja existents i donarà un impuls a la professionalització de les associacions. Mitjançant la ordenança es regularan les ordres d’ajuda a la professionalització del tercer sector (associacionisme) i recolzament al sector ambiental, que tindran caràcter anual. Seran ajudes atorgades a empreses, autònoms i associacions per tal d’executar programes d’educació ambiental, de restauració, de mobilitat, de formació…seleccionats per l’Ajuntament amb participació de les persones de Gandia.

 

  • Acció 72. Creació de l’Espais d’Economia Verda.

Derivat de l’ordenança anterior es crearà l’Espai d’Economia Verda, que s’ubicarà en l’edifici de la plaça del Tirant i esdevindrà el lloc on es coordinarà l’ordenança i tot el que deriva d’ella. Des d’allí també es coordinaran les escoles-tallers ambientals, els programes d’atur i ocupació vinculats a la natura. L’Espai de’Economia Verda, s’encarregarà d’implicar a la economia productiva de la ciutat en la economia verda mitjançant formació, etiquetatges participatius, bonificacions, acords…

 

 

  • Acció 73. Brigades de natura

Derivat de l’ordenança anterior es crearan dues brigades professionals de natura, una dedicada durant tot l’any a la recerca i la recuperació de camins tradicionals de muntanya, la restauració d’hàbitats associats als camins, la conversió de part d’aquests camins en itineraris interpretatius (miradors, instal·lació de senyalització, escales, baranes, accessos, fonts…). I una segona brigada destinada a la realització de treballs de prevenció d’incendis, selvicultura mediterrània de baixa intensitat, millora i restauració d’hàbitats, millora de murs de pedra seca. Aquestes brigades treballaran amb un pla anual aprovat per els respectius Consells de Participació Ambientals de forma vinculant. Podran servir com a eina de compensació en els acords de custòdia amb propietaris privats. Els treballadors de les brigades seràn professionals qualificats per a realitzar dites tasques, i seràn encapçalats per un tècnic o personal competent.

 

  • Acció 74. Voluntaris de natura. Tarjeta del voluntari. Voluntariat ecològic.

Potenciarem, comunicarem i treballarem per tal que la figura del voluntari es faça més present, sempre destinant aquesta figura a fer tasques de baixa qualificació (com tasques de viligilància d’incendis forestals, avistament i anellament d’aus, manteniment dels senders, informar de la fauna silvestre, treballs en col.laboració amb professionals per a eliminació de plantes invasores…).

Regularem aquest treball mitjançant una tarja de voluntari, mitjançant la qual se’ls computaràn les hores per al curriculum, tindran prestacions especials i podran rebre compensacions de caire ambientals.

Amb aquestes mesures es dignificarà el Voluntariat Ecològic de Gandia, donant-li un suport total a una iniciativa pionera i veterana al municipi. Comunicarem amb força el seu treball i posarem els recursos necesaris per tal de fer crèixer aquesta iniciativa, de la mà del Consell dels Joves de la ciutat.

 

  • Acció 75. Bossa d’empreses verdes

S’organitzarà un curs de formació de Gestió Responsable del Territori del municipi de Gandia d’un mes de durada per a professionals o persones que volen professionalitzar-se. El participants rebran una formació d’elevada qualitat i pagaran per fer-la. Una vegada aconseguit el títol, les persones, empreses o autònoms que el tinguen, podran participar de la “Bossa d’empreses verdes” i per tant podran optar amb preferència a determinats treballs i projectes del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Gandia, per haver estat acreditats els seus coneixements dels espais naturals i de la gestió responsable d’ells. Les activitats turístiques de les empreses i autònoms amb acreditació podran aparèixer al full d’activitats del departament com una de les ofertes del propi departament. D’aquesta forma estarem recolzant activament les empreses que fan economia verda.

Write your comment here ...

Deixa un comentari