Gandia i la comarca
2 de gener de 2015 per mesgandia2

L’espai comarcal és el marc geogràfic i d’interrelació social, econòmica i cultural amb què ens trobem plenament identificats”

Més Gandia no vol circumscriure les seues propostes d’actuació només a l’àmbit municipal. L’espai comarcal és el marc geogràfic i d’interrelació social, econòmica i cultural amb què ens trobem plenament identificats. Per això, no és estrany que la Safor esdevinga el destí de gran part de les nostres propostes. Des de Més Gandia considerem que hem d’elaborar un discurs únic sobre les infraestructures comarcals, l’urbanisme i el medi ambient, el transport, el tractament del fem, la sanitat, el futur de l’agricultura, la immigració, la valencianització del nostre territori, el finançament local…

 

Iniciatives:

 

  • Acció 64. Solució a la N-332

Una solució consensuada a la N-332 al seu pas per les travessies urbanes, així com l’exigència de l’alliberament del peatge de l’autopista AP-7. La construcció del tren Gandia-Oliva-Dénia, atenent els suggeriments dels pobles afectats, ja és una de les accions de mobilitat però que cal remarcar de nou en aquest punt.

 

  • Acció 65. Pacte pel transport públic comarcal

Promoure com a membres de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, el Pla de mobilitat comarcal. La redacció de plans de mobilitat no motora d’àmbit comarcal.

 

 

  • Acció 66. Conviure amb la erosió i les riuades

Promoure des de la Mancomunitat de Municipis, la realització de les inversions necessàries per al desenvolupament del Pla de defensa contra les avingudes. Promoure la redacció d’un pla de restauració de les riberes dels rius i barrancs de la Safor en zones fóra del domini de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer mitjançant acords i compensacions /permutes amb els propietaris privats.

 

  • Acció 67. Sòls urbanitzables i sòls no urbanitzables

Promouren, en la Mancomunitat de Municipis de la Safor, la creació d’una comissió que, amb caràcter consultiu, estudie i considere les localitzacions més adequades per al desenvolupament de sòls urbanitzables, industrials i turístics. Aquesta acció va acompanyada de la demanda, des de la Mancomunitat, d’una Llei de comarcalització que atorgue a les mancomunitats i a les nostres comarques les competències necessàries vertebrar el territori millor, i fer-ho amb els recursos apropiets.

 

  • Acció 68. Cap a la Xarxa d’espais naturals protegits comarcal

La constitució d’una comissió al voltant dels espais naturals, dins de la Mancomunitat, que supervise el compliment de les normatives mediambientals en la nostra comarca i la potenciació d’accions de protecció del nostre entorn natural i ecològic, oferint respostes a la necessitat de recollida de residus i solucions als problemes dels abocadors incontrolats. Igualment aquesta comissió s’encarregarà de la coordinació dels espais naturals protegits de la comarca, de la seua comunicació i de la generació de sinèrgies entre ells. Aquesta comissió també podrà treballar al voltant de la conservació i defensa del nostre patrimoni historicoartístic. A més, de l’atenció i la recuperació del patrimoni popular i rural.

 

  • Acció 69. Subministrament elèctric

La solució a la necessitat de major subministrament elèctric és l’aposta decidida per la producció i el consum d’energies renovables. El posicionament davant el traçat de la línia d’alta tensió és clarament en contra i en cas de ser realitzat exigirem el necessari consens entre els ajuntaments afectats, els propietaris/es, la Generalitat i l’empresa subministradora per garantir el menor impacte ambiental i paisatgístic possible, soterrant el màxims de trams.

 

  • Acció 70. Residus i solució comarcal

La solució definitiva als problemes que planteja el transport i el tractament dels residus sòlids urbans, passa per una nova política de residus, exigint un canvi de plantejament a la Generalitat des de la Mancomunitat de Municipis que pose en marxa la recollida de la fracció orgànica a tots els pobles i que aquesta fracció (fins el 70% de l’actual fracció de restes) es quede als pobles en plantes de compostatge per a l’ús dels veïns i dels ajuntaments.

Write your comment here ...

Deixa un comentari