Educació ambiental
2 de gener de 2015 per mesgandia2

resulta imprescindible la col·laboració de la ciutadania, hem de ser capaços d’implicar en aquest projecte a tothom i per això volem dedicar-li el temps i els recursos necessaris.”

 

En el model de ciutat que proposem, on la sostenibilitat i els espais verds són pilars bàsics del desenvolupament, resulta imprescindible la col·laboració de la ciutadania. Hem de ser capaços d’implicar en aquest projecte a tothom i per això volem dedicar-li el temps i els recursos necessaris.

En aquest treball la educació ambiental serà la clau, des de l’administració implantarem programes d’educació ambiental als barris, per implicar en els projectes de l’anella verda als veïns i veïnes i explicar els beneficis, la importància de l’estalvi energètic, dels recursos,etc..

Altra tasca important serà reunir-se amb els sectors empresarials i iniciar un programa de cursos sobre com implementar els criteris de sostenibilitat en les empreses (etiquetge participatiu).

Més Gandia treballa i planifica des de la base, és un dels nostres principis consolidats i per això totes les propostes del programa tenen una vessant vinculada a l’educació ambiental, des de les escoletes, a les escoles de primària i secundària del municipi, la ciutadania en general, fins a les empreses, els comerços o el turisme. Hem pensat programes d’educació ambiental com ara “La Xarxa d’Ecoescoles” o “La ciutat dels xiquets i de les xiquetes” dissenyats per tal que els infants del municipi, s’envolten des de xicotets del medi on viuen, que respecten la natura, que coneguen les nostres muntanyes, que es crien amb l’estima al nostre territori i que siguen coneixedors/es dels problemes ambientals als que ens enfrontem i als quals també ells s’enfrontaran. Sols amb l’educació aconseguirem canviar les coses i també fer sostenible la nostra ciutat.

 

 

Iniciatives:

 

  • Acció 48. El programa d’Educació Ambiental de Gandia

Acordarem juntament amb el Consell Escolar el programa d’Educació Ambiental de Gandia el qual podran gaudir tots les escoles públiques i en segon grau les concertades. En aquesta programa també participaran les escoletes i el mon associatiu de la ciutat per poder emmarcar en ell accions no únicament destinades a les escoles i instituts sinó també a la resta de la ciutadania. Inclourem accions amb les universitats. El programa involucrarà a la empresa privada verda i també a les universitats no sols com a receptors sinó també com gestors o cogestors.

  • Acció 49. Xarxa d’Escoles Verdes de Gandia (Les Ecoescoles)

El programa Escoles Verdes constarà de 10 subprogrames que les escoles podran anar sumant per tal d’anar creixent cap a la sostenibilitat dels centres. Cada programa comptarà amb recursos i facilitats per tal d’aconseguir possar-lo en marxa. El compliment d’un programa ja es cosidera suficient per formar part de la Xarxa però per ta de seguir formant part cada any s’hauran d’implantar programes nous o activar millores en els programes ja assolits. La Xarxa d’Escoles comptarà amb un suport i una coordinació tècnica des de l’ajuntament, un espai web i una trobada anual i una difusió i comunicació dels treballs que en aquesta direcció vagen fent les escoles.

 

  • Acció 50. La ciutats dels xiquets i de les xiquetes

Agafant com a model a Puccini, volem que els espais de la ciutat es vagen acomodant i adaptant als xiquets i a les xiquetes de Gandia. Volem que la ciutat siga un espai de criança on els nostres fills i filles siguen els protagonistes. Taules xicotetes, sorrals, escultures al seu tamany, pissarrres i espais de creació, olors i sensacions…Treballarem per tal que les entrades a les escoles públiques siguen parcs o zones peatonals, on hi haguen ombres, bancs i columpis, aparcaments de bicis i cap moviment de vehicles que posen en perill als nostres xiquets. Seran espais per esperar i rebre als nostres fills i filles com cal, sense preses ni patiments I on ells es troben bé. Farem que el bibliobus es transforme també en un contebus i que realitze accions de contacontes a les escultures de personatges populars valencians que hi hauran escampats per la ciutat. Marcarem els camins segurs per anar a cada escola pública (El programa Camins Segurs) i mitjançant la participació de les escoles els decorarem i els farem atractius per a ells. Part de la cartelleria dels parcs i jardins de la ciutat la pintaran i la pensaran els xiquets així com les accions sobre espais públics.

 

  • Acció 51. Etiquetatge Participatiu i cursos de formació verda a la empresa

L’Ajuntament de Gandia crearà un etiquetatge participatiu responsable amb el territori. Per tal efecte posarà en marxa cursos de formació i de millora de la gestió ambiental de les empreses i el compliment de certes accions suposarà l’assignació de la etiqueta per part de la empresa. La millora o el compliment de nous cursos o millores en el funcionament de la empresa, facilitarà la continuitat de la etiqueta i la millora en el seu rang.

 

  • Acció 52. Campanyes de conscienciació populars

De la mà del Fòrum 21 de Gandia i de la resta de consells de participació ambiental es posaran en marxa i campanyes de comunicació per tal de conscienciar al voltants de diferents temes ambientals; ús de recursos, consum de proximitat, valors naturals… Cada estació de l’any es treballarà en un tema (aigua/residus/mobilitat/espais naturals…)

 

  • Acció 53. Fòrum 21 escolar

Es posarà en marxa el fòrum 21 escolar per tal d’encetar els processos de participació a l’escola envers la sostenibilitat de cadascú dels centres participants.

Write your comment here ...

Deixa un comentari