Agricultura, ramaderia i pesca
2 de gener de 2015 per mesgandia2

La Safor és agrícola per defecte, ha estat un sector de prosperitat durant llarg temps proporcionant un paisatge i una cultura”

 

Un paisatge i una cultura que ens defineix com a poble, pot ser tot aquest recull d’idees vaja encaminat a recuperar el nostre passat agrícola.

Més Gandia aposta per aquest sector i considerem que és necessita la implantació de polítiques que recuperen l’orgull de ser llaurador/a, per açò creiem que cal aprofitar les noves tècniques agrícoles amb responsabilitat i crear el Parc Agrari, amb una marca pròpia diferenciadora, amb productes ecològics de qualitat i tot un entramat de xarxes de distribució, començant a nivell local amb la creació de cooperatives de consum i convenis amb diferents entitats com les escoletes, col·legis, residències de gent gran, per tal de canviar els menús amb productes de proximitat i ecològics.

 

Iniciatives:

 

 • Acció 36. Creació del Parc Agrari de Gandia

Seguint amb la política de participació, el nou Parc Agrari es sotmetrà al públic per definir la millor ubicació del seu espai central. La proposta que posem damunt la taula és l’aprofitament de l’espai Alqueria de la Torre dels Pares i la Basa de Vivancos i el seu entorn. Aquesta ubicació no vol dir que altres zones del municipi queden fóra del Parc. El Parc Agrari tindrà un espai central però s’escamparà a mode de puzzle per tot el terme i tots aquells propietaris/es que vullguen formar part seran part d’ell. Això si caldrà formar-se i canviar les formes de fer per tal de beneficiar-se també d’un nou sistema d’etiquetatge i de tots els canals de comercialització de curt recorregut que ajudarà a activa el propi Ajuntament de Gandia. Així també podria ser part del Parc Agrari un fragment del futur Paratge Natural de la Marjal de la Safor i la devesa de l’Auir, per exemple.

 

 • Acció 37. Escola de Llauradors i de Llauradores

Creació de l’Escola de Llauradors i Llauradores, una escola d’agricultura ecològica i de ramaderia sostenible, juntament amb la Mancomunitat de Municipis de la Safor i de la mà d’entitat amb molta trajectòria i experiència en aquesta tasca com ara l’Escola de FP La Safor de Beniarjó, l’Ecomuseu Vernissa Viu, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València. Estarà ubicad a l’Alqueria dels Pares i podrà servir de recolzament a inicitaves comarcals ja en marxa com ara l’Escola de la Terra.

 

 • Acció 38. Banc de Terres Ecològiques

Creació del “Banc de Terres Ecològiques” per cedir a propietaris joves que vulguen dedicar-se professionalment a l’agricultura sempre i quan en formen a la escola de llauradors/es i complisquen els requesits del Parc Agrari. Es vincularà la formació en l’Alqueria a posteriors contractes agraris de custòdia a mode de pràctiques i per facilitar la posterior vida empresarial.

 

 • Acció 39. Contractes Agraris de Custòdia

Creació dels CAC (Contractes Agraris de Custòdia) per anar sumant propietaris i llauradors al Parc Agrari i al programa de producció ecològica municipal (xarxa de distribució de petit recorregut).

 

 • Acció 40. Banc de Llavors autòctones i locals

Creació del “Banc de Llavors Autòctones i Locals”. Es tractaria de crear un espai de terra dedicat a la recerca, recuperació i difusió de llavors pròpies de la Safor. Es faria en conveni amb el CIEF (Centre d’Investigació Forestal) i amb el IVIA (Institut Valencià d’Investigacions Agràries) de la Generatlitat Valenciana, amb molta experiència al voltant de les llavors i la seva difusió i conservació.

 

 • Acció 41. Mengem proximitat. Programa de producció ecològica municipal

Mitjançant un procés de participació i negociació s’arribaran a acords amb les empreses de catering per tal de que progressivament oferten en els seus menús a les escoles, residències, escoletes…productes del Programa de producció ecològica del municipi. A aquest programa se sumaran els productors actuals d’ecològic i els nous que vagen sumant-se mitjançant el Parc Agrari, l’Escola de Llauradors/es i el Banc de Terres.

 

 • Acció 42. Xarxa de distribució de proximitat

Creació d’una Xarxa de distribució municipal de productes locals amb etiquetatge propi de la ciutat que reunisca totes i tots els productors agrícoles ecològics i altres productes artesans i de proximitat. L’Ajuntament facilitarà aquesta xarxa i en tots els seus actes i programes on siga possible emprarà aquesta xarxa de distribució. Aquesta xarxa estarà vinculada al Programa de Producció Ecològica Municipal.

 

 • Acció 43. Cooperatives de Consum Responsable

Recolzament i afavoriment de cooperatives de consum responsable. Es difondrà el mecanisme de creació i es donarà suport administratiu i facilitats a aquelles agrupacions de veïns/es que vullguen formar una cooperativa de consum responsable i de proximitat.

 

 • Acció 44. Itinerari del Conreus i Centre d’Interpretació de l’agricultura

Creació d’un itinerari didàctic per la història dels conreus de la comarca i dels diferents canvis de paisatges experimentats a La Safor i d’un centre d’interpretació per tal d’explicar aquest procés i tota l’agricultura del passat i del present.

 

 • Acció 45. Artesania de proximitat

Es farà un catàleg d’artesans locals i es facilitarà l’entrada d’aquests artesans a la marca pròpia del municipi destinada a productes de proximitat. Igualment es facilitarà l’entrada d’aquesta artesans al programa de producció ecològica. Es comptarà en tot el procés a les associacions que ja són coneixedores d’aquest sector i que tenen la experiència acumulada; la Ecoxarxa, Intermon…

 • Acció 46. Declaració de Gandia com a ciutat lliure de transgènics

La consequció de les accion anteriors justificaran la declaració de Gandia com una ciutat que treballa per estar lliure de tansgènics. Això comportarà un programa de seguiment que podrà estar vinculat a totes les accions anteriors.

 

 • Acció 47. Xarxa d’Horts Urbans de Gandia

Reactivar el programa d’Horts Urbans de Gandia després d’aquesta etapa de mala gestió on s’ha destruït el treball fet i la idea inicial. Recuperar així la obligatorietat de producció ecològica d’aquests horts, l’oferiment d’un curs de formació mitjançant la Universitat Popular de Gandia o de l’Escola de Llauradors/es una vegada estiga en marxa i l’ampliació dels horts a més espais del municipi. Igualment es facilitarà llavor de proximitat del banc de Llavors i es faran activitats al voltant dels horts. Es tornarà activar els horts escolars vinculats a aquesta xarxa per tal d’oferir des d’ella recolzament i assessorament a les escoles de la ciutat que participen d’aquest programa.

Write your comment here ...

Deixa un comentari