Els espais naturals: tots els colors del verd
2 de gener de 2015 per mesgandia2

Gandia compta amb nombrosos espais naturals d’alt valor ecològic. Tots els colors del verd”

 

Gandia compta amb nombrosos espais naturals d’un alt valor ecològic, la situació biogeogràfica és privilegiada i ens permet gaudir de diferents ecosistemes que estan qualificats com a Hàbitats Prioritaris per la Unió Europea i reflectits en nombroses figures de protecció ambiental a nivell europeu, estatal i autonòmic. Tal i com esmenta la nova ETCV aquests hàbitats passen a ser un element bàsic en el desenvolupament del territori i deuen incorporar plans de gestió i de vigilància ambiental si volen seguir gaudint d’aquesta protecció.

D’altra banda a Més Gandia creiem fermament en la restauració i valorització dels espais naturals no sols com a font de recursos naturals i paisatgístics, que de per si mateix ja és suficient per a la seua protecció, també sabem que aquests hàbitats suposen un valor afegit per a la nostra economia, per al turisme, diversificant la oferta i incrementant les perspectives de futur de la població.

És, per tant, obligatori incorporar al nou Pla General Estructural la xarxa d’espais naturals protegits, i regular la resta d’espais naturals no protegits del municipi.

 

Iniciatives:

 

 • Acció 18. Requalifacació de l’Auir.

Requalifació de la platja i devesa de l’Auir en sòl no urbanitzable protegit.

 

 • Acció 19. Paratge Natural Municipal Marjal de la Safor i Devesa de l’Auir

Creació del Paratge Natural Municipal de la Marjal de la Safor i devesa de l’Auir.

 

 • Acció 20. Catàleg d’Espais Naturals Municipals

Creació del catàleg d’Espais Naturals Municipals, inventari d’elements de patrimoni naturals, d’infraestructura verda, de patrimoni cultural. Generació de cartografia i SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) i redacció de plans especials per espai natural. Recolzament a les propietats privades i generació i facilitació d’ajudes per als propietaris forestals.

 

image035

 

 

 • Acció 21. L’espai natural protegit del Castell de Bairen

Creació del partage natural protegit del Castell de Bairén i la serralada litoral. Amb la possibilitat de restaurar l’Alqueria Blanca com a centre de informació i la connexió del castell amb la platja. La creació de diferents itineraris per recòrrer el castell i la restauració ambiental del seu entorn, entre altres accions.

 

 • Acció 22. L’espai natural protegit de la Serra Falconera

Creació del paratge natural protegit de la Serra Falconera, emprant el Morabit com a centre d’educació ambiental especialitzat en la fauna mediterrània. Millora de la xarxa d’itineraris de la Serra Falconera i actuacions ambientals i de restauració juntament amb els propietaris forestals mitjançant acords de custòdia.

 

 • Acció 23. Recuperació del bosc de ribera del Riu Serpís

Pla de recuperació del bosc de ribera del Riu Serpis. Mitjançant escoles taller, voluntariat i brigades professionals que faciliten la recuperació d’aquest ecosistema. Aquesta acció va vinculada a la negociació amb regants i confederació hidrològica de l’urgent i necesari cabal ecològic pel riu Serpís.

 

 • Acció 24. El Parc de l’Alqueria Nova

Inclusió del Parc de l’Alqueria Nova en el catàleg d’arbredes singulars de Gandia. Generació d’un conveni amb Salvem el Parc de St Pere, per tal de cogestionar el parc urbà juntament amb l’Ajuntament de Gandia.

 

 • Acció 25. Centres d’interpretació actuals

Activar els dos centres d’interpretació ambiental del municipi de Gandia (Parpallò, Aula Natura). Mitjançant contractes que faciliten la generació d’economia verda al municipi de Gandia. La gestió haurà de ser professional i no voluntària o de pràctiques. Són un motor important per a la diversificació del turisme Sol i Platja i jugaran un paper fonamental en la política turística de la ciutat.

 • Acció 26. Connectem el Borrell i el Grau de Gandia.

Creació d’un espai de connectivitat ecològica entre el Paratge natural Parpalló Borrell i el Grau seguint el llit del barranc de Beniopa. Comportarà la restauració del bosc de ribera i la generació progressiva d’infraestructures verdes que facen possible la generació de rutes a peu, en bici, miradors, observació de fauna…

 

 • Acció 27. Catàleg d’arbres i arbredes singulars de Gandia

Posar en marxa una II fase del catàleg amb l’ampliació tant d’arbres com d’arbredes singulars a protegir. Reactivar el Consell de l’Arbratge, i la campanya escolar de coneixement de l’arbrat. Continuar el treball amb els plans de manteniment dels arbres singulars i donar un nou impuls a la comunicació del catàleg i a la senyalització d’aquest patrimoni. Publicar en paper i en digital el catàleg d’arbres i arbredes.

 

 • Acció 28. Xarxa d’Espais Naturals Protegits

Després de la posada en marxa del Catàleg d’Espais Naturals, posar en marxa la Xarxa d’Espais Naturals Protegits, per tal de generar sinèrgies entre ells, comunicar amb més força, amortitzar despeses i destinar més recursos. Es crearà una marca comuna, un espai web i una oficina tècnica encarregada de la gestió d’aquests espais i de la organització d’activitats, la coordinació d’accions de restauració i recuperació i la possada en marxa d’iniciatives de conservació juntament amb les associacions de la ciutat.

 

 • Acció 29. Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia. Miradors

Generar una xarxa de miradors per tot el terme, ben equipats, preparats amb cartelleria interpretativa i accesos preparats per a les famílies. Hi haurà alguns d’aquests equipaments preparats per a persones amb capacitats reduïdes (o altres capacitats).

 

 • Acció 30. Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia. Punts d’interpretació ambiental

Generar una xarxa de punts d’intepretació que seran espais interpretatius sense personal fixe però que estaran a disposició de les persones (escoles, associació, ponts i vacances…) que ho demanen i en tal cas seran visitables i guiats. Estaran vinculats als diferents usos dels recursos naturals: El dipòsit d’aigues de Beniopa, la central elèctrica del Raval, la caseta de peons caminers de l’Avinguda del Grau, el motor de reg de l’Alqueria Laborde (Casal Jove)…

 

 

 

 

 • Acció 31. Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia. Senders

Crear una xarxa de senders d’interpretació en el municipi mitjançant una brigada forestal destinada exclusivament a recuperar camins i preparar-los per als visitants. Comptaran amb senyalització direccional i interpretativa, material divulgatiu, comunicació i campanyes escolars i turístiques.

 

 • Acció 32. Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia. Terrenys d’acampada

El municipi necesita amb urgència d’espais preparats per a l’acampada. A la ciutat hi ha dos grups scouts amb més de 40 anys de treball i d’acció social a la ciutat. Tant per a ells i la seva activitat com per a la resta d’associacions així com escoles de la comarca és important generar aquests espais arribant a acords amb propietaris forestals i dissenyant i ordenant els espais en aquest sentit.

 

 • Acció 33. Aconseguir el Centre d’Interpretació del Paisatge Protegit del Riu Serpís

El Riu Serpís i la seua ribera està protegit per la Generalitat Valenciana com a Paisatge Protegit i per tant requereix tal com diu la legislació vigent d’un Centre d’Interpretació Ambiental. Volem que estiga en Gandia i per això oferirem a la Generalitat la possibiltat d’ajudar a muntar-lo en la Plaça Tirant i així facilitar la seua arribada a Gandia.

 

 • Acció 34. Alberg- Refugi de muntanya

Reconstruir un espai patrimonial rural destinat a alberg-refugi que millora la oferta de turisme rural i de muntanya i alhora recolze la resta d’actuacions del programa ambiental. Voldríem que estiguera ubicat a la plana de Marxuquera entre la Penya Roja i el Molló de la Falconera i que puga oferir tot un seguit de serveis generadors d’economia verda i fonementats en la xarxa d’equipaments verds i en la xarxa d’espais naturals de Gandia.

 

 

 

 • Acció 35. Portal web i pla de comunicació “Tots els Colors del Verd”

Totes les mesures d’aquest bloc del programa així com altres vinculades estretament a aquest bloc, seran explicades de forma atractiva mitjançant un Pla de Comunicació dissenyat per tal de traslladar una imatge potent, coordinada i seriosa del nostre patrimoni i de les possibilitats que generaran ben planificats i preparats. Aquestes mesures passaran per accions de marqueting, creació de web, imatge corporativa, coordinació d’accions, patrocini, merchandising…

Write your comment here ...

Deixa un comentari