Periurbanitat: l’Anella Verda
2 de gener de 2015 per mesgandia2

Des de la platja de l’Auir , entre la partida de les Galerasses, passant per l’Ullal Fosc, pels ullals de la Perla i de l’Estany, fins el castell de Bairén. Continua per la finca de Rausell, que enganxa amb la serreta de Santa Anna, el calvari de Beniopa i el Pla de Xiquet, el corredor agrícola de Marxuquera, la Serra de la Falconera, l’ermita de Sant Antoni, el parc de l’Alqueria de Martorell i el riu Serpis, fins a la desembocadura a la mar.”

 

Això és l’Anella verda, un corredor que envolta la ciutat per fora, suposa una ciutat on la natura entra dins dels carrers, des de l’anella que l’envolta, aporta un paisatge extraordinari, un rerefons natural que contrasta amb la realitat d’una ciutat amb les seues estructures dures i inflexibles. La idea es transformar la barrera que separa la ciutat del seu entorn immediat en una extensió de la natura cap a la ciutat i, així, evitar un trencament entre dos mons molt diferents.

 

Iniciatives:

 

 • Acció 12. Posar en marxa l’Anella Verda de Gandia.

L’anella verda que proposem ha de complir les següents condicions:

 • Ha de ser un instrument de planificació municipal i per tant ha d’estar inclosa al PGE del municipi de Gandia.
 • Ha de ser perifèric a la ciutat a una certa distància de la mateixa.
 • Ha de servir de corredor verd pel qual es puguen moure persones i animals amb total seguretat i connectivitat.
 • S’ha de derivar del PGE un reglament que especifique el funcionament.
 • Assignació d’un pressupost anual per a l’Anella Verda.
 • Durant el procés de modificació del PGE, caldrà crear l’ordenança municipal sobre custòdia del territori.
 • Haurà de recórrer els principals ecosistemes del municipi de forma que els connecte.
 • Servirà per connectar els espais públics municipals dispersos en el municipi.
 • Estarà connectada amb la ciutat, (sendes urbanes) per diferents llocs i serà un element present en el disseny dels accessos a la ciutat i en el funcionament de la mobilitat urbana

 

 • Acció 13. Connectar l’Anella Verda amb la ciutat. Les Sendes Urbanes

Així doncs, una vegada definida aquesta anella verda i posada en marxa la seua creació, el següent pas és el de crear els camins que connecten la ciutat, des de distints punts amb aquesta anella verda, i aconseguir-ho de forma que aquest camins siguen rius de natura que entren i surten de la ciutat. Seran 9 itineraris que entraran/eixiran de la ciutat per tal de connectar-la mitjançant restauraciona ambientals i actuacions d’urbanisme de guerrilla que facen possible la progressió de la urbanitat a la ruralitat de forma natural.

 

 • Acció 14. El corredor verd de l’antic hospital. L’eix verd i peatonal del parc de l’Alqueria Nova – parc del País Valencià.

La peatonalització d’un eix que unisca el Parc de l’Alqueria Nova amb el parc del País Valencià, creuant el Passeig de les Germanies, i passant per l’antic hospital. D’aquesta forma crearíem un eix comercial i d’oci que està ja instal·lat al barri i que, amb aquesta acció, es veuria recolzat i potenciat. A la vegada,produïm la unió de dos espais verds, idonis per a passejar, criar als nostres fills i filles i descansar i alhora allunyats del centre. Generarem un recurs

 

 • Acció 15. Per l’Anella Verda.

Posar en marxa tot un seguit d’activitats esportives i naturalistes al voltant de l’Anella Verda (marxes, carreres, guiatges…) emmarcades en un programa comú.

 

 • Acció 16. Anella’t de Verd

Mitjançant acords de custòdia i patrocini d’empreses arribar a acords amb empreses i propietaris per tal de restaurar espais de l’anella, ajudar a gestionar millor el patrimoni natural, millorar infrestructures i passos, canviar a ecològic les produccions agrícoles i ramaderes…

 

 • Acció 17. Cultura d’Anella

Vincular a l’Anella tot un conjunt d’actuacions artístiques que puguin realitzar-se dins d’un certàmen bianual “Art i natura”, destinat a la creació artística en la comarca.

Write your comment here ...

Deixa un comentari