Drets dels animals
2 de gener de 2015 per mesgandia2

Volem una Gandia que respecte a les persones i als animals, respectuosa amb tota forma de vida”

 

La política relativa als animals de companyia de l´Ajuntament de Gandia, té com principals eixos la promoció de la tinença responsable dels animals, la seua identificació i cens, vetllar per la bona convivència entre estos i la ciutadania, desenvolupar programes educatius i socials per a xiquetes/xiquets i majors, cursos de formació dirigits als propietaris d´animals, així com fomentar la col·laboració i la implicació de tota la societat, especialment les entitats de defensa i protecció dels animals,les voluntàries felines, les clíniques veterinàries i els establiments dedicats a la seua comercialització.

Estos principis es corresponen amb la creixent sensibilitat i preocupació de la societat cap al benestar, els drets i la protecció dels animals de companyia, buscant al mateix temps la compatibilitat amb la salut, la seguretat i la convivència, emparat per la Llei de Protecció dels Animals, normativa de desplegament i Ordenances Municipals.

La ciutat de Gandia, té per si mateix, suficient entitat per a disposar d’un Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, (en avant CAAC), que depenent de l’Oficina de Protecció i Benestar dels Animals, done resposta a les necessitats que en el seu conjunt plantegen els animals i els ciutadans.

En la ciutat de Gandia, existixen identificats, a 31 de desembre de 2014, 12.932 animals, dels que 565 corresponen a gossos potencialment perillosos, i que pertanyen a un total de 9.584 propietaris.

 

 

Iniciatives:

 

  • Acció 89. Posada en marxa d’un Centre d’Acollida d’Animals de Companyia.

El CAAC constituïx un element fonamental en el compliment d’esta política. Ha de ser de titularitat municipal, per a exercir amb la màxima autonomia la protecció dels animals, amb independència de la gestió que es decidisca, i per a preservar la dignitat dels animals allí acollits; deixant per sempre en l’oblit el model tradicional de “gossera”. Hi ha un aspecte important entre el CAAC i la “gossera”, que diferència la seua gestió, que ho fa pioner, i és la supressió de l’eutanàsia d’animals en el Centre, acceptant-se només en aquells casos, que baix criteri veterinari, atenguera a conductes marcadament agressives, a estats patològics que suposen patiment de l’animal, o que suposen risc de transmissió de malalties contagioses greus. Tots estos factors determinen substancialment tant les polítiques a aplicar per a la gestió del CAAC, com els recursos que són necessaris, ja que ambdós conceptes estan lligats de manera indissoluble al flux d’animals en què es treballe.

Va dirigit a tota la població, i en particular als propietaris dels animals de companyia, -9.584 propietaris-, i a les seues families, que podran tenir cursos de formació d´educació canina.

A més del compliment de la legislació estatal, autonòmica i les ordenances municipals en matèria de protecció i benestar animal, les activitats del CAAC i els esforços han d’anar, doncs, en dues direccions : reduir les entrades d’animals a través de la generalització del cens i de la identificació, la conscienciació dels propietaris i l’educació per a una tinença responsable, i incrementar les eixides del CAAC, tant a través del foment de les adopcions i acollides temporals, com de la millora de l’efectivitat en el procediment de localització i recuperació dels animals perduts als seus propietaris.

 

  • Acció 90. Accions educatives relatives als animals

Desenvolupar la conscienciació i la sensibilització cap els animals, respectan-los. Adquisició de valors i habilitats socials. Potenciar els beneficis del contacte amb els animals des de l´infantesa. Promoure actituds i aptituds per una bona convivència. Conéixer als animals com éssers vius que senten. Fomentar capacitat de compromís i empatia. Potenciar conductes respectuoses cap els animals. Aconseguir repercussió social cap una nova societat fonamentada amb el respecte. Fomentar l´implicació social dels diferents camps al voltant del xiquet.

 

  • Acció 91. Accions socials relatvies als animals

Garantir la presència i la convivència equilibrada dels animals de companyia a la ciutat. Elaborar noves normes d´educació, gestió i acció en la tinença responsable, la sostenibilitat i la participació ciutadana. Destacar els beneficis que aporten els animals de companyia a la societat. Millorar la qualitat de vida de les persones. Aconseguir beneficis de la terapia assistida amb animals de companyia als centres de dia i residències de gent gran.

 

  • Acció 92. Pràctiques, formació i voluntariats

Convenis per a la realització de pràctiques en el Centre, els quals podran oferir crèdits per als estudiants i llicenciats.  Pretén ser, també, un punt d´estudis sobre la prevenció de malalties, i l´etologia d´animals domèstics. Pretén ser un lloc on es porten a terme cursos en diferents àmbits relacionats amb el respecte cap els animals domèstics i el medi. Pretén ser un punt de xerrades formatives per educadors. Un altre objectiu serà la col.laboració en la reinserció de joves i adults amb problemes socials. Ser centre de voluntaris i trobada d´amants dels animals. Col.laborar amb malalts mentals i discapacitats psíquics que toleren contacte   amb animals. I la prioritat més important, garantir el benestar dels animals i les seues condicions de confort durant la seua estada en el CAAC, aplicant criteris professionals i etològics per assolir-ho.

 

 

  • Acció 93. Oficina de Protecció i Benestar dels Animals

I per fer-ho possible a nivell administratiu, s´hauria d´estructurar al si d´una oficina, que amb actuacions transversals (Educació, Benestar Social, Participació Ciutadana, Policia Local, Medi Ambient), i amb el suficients recursos humans i econòmics, es creara a este efecte.

 

image038

  • Acció 94. Erradicació de les corregudes de bous.

Declaració de Gandia com una ciutat sense corregudes de bous i respectuosa amb els animals.

 

  • Acció 95. Campanyes contra l’abandonament d’animals.

Defensa dels drets dels animals i lluita contra l’abandonament mitjançant campanyes de comunicació. Aquestes campanyes també estaran destinades a la erradicació dels excrements en els carrers de la ciutat.

Write your comment here ...

Deixa un comentari