Cap a un urbanisme verd
2 de gener de 2015 per mesgandia2

“Aplicarem un urbanisme per esponjar la ciutat i fer-la més forta social, ambiental i econòmicament”

La ordenació del territori i la ordenació urbana són sense cap dubte una de les tasques més importants de l’administració local, d’aquesta sortiran les bases per al futur. És per això que el nostre projecte per a assolir la ciutat que volem, la Gandia Verda, requereix abordar amb fermesa aquest repte l’ordenació territorial i urbana de Gandia. Aquesta és una funció pública, que deu recolzar-se sobre instruments jurídics i principis consolidats de planificació i participació pública, així com en coneixements científics.

El nou model urbà a desenvolupar ha de ser sostenible, conservant, valoritzant i activant les diferents components ambientals, paisatgístiques i culturals del territori amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans/es i el desenvolupament equilibrat del territori.

Més Gandia vol la Gandia Verda, una ciutat que viu directament amb el seu territori, un municipi on tota acció duta a terme estiga pensada en com afecta a la resta d’accions i de persones. Volem presentar-vos les propostes d’aquesta forma d’entendre la ciutat, on la imatge de ciutat difusa i desconnectada del territori deixe pas a una ciutat on la natura i el territori que l’envolten entren dins dels carrers per a millorar la qualitat vital de la ciutat.

 

Iniciatives:

 • Acció 1. Revisió del PLA GENERAL ESTRUCTURAL.

El Pla General vigent de la ciutat és de l’any 1983, ara i després de 30 anys cal adaptar-lo a les noves sensibilitats i demandes de la societat, així com a les directrius i normativa que ens marca l’instrument d’ordenació global, dit “Estratègia Territorial Comunitat Valenciana” (ETCV). Aquesta metodologia fou creada amb l’objectiu de facilitar la integració dels pilars del desenvolupament sostenible en la planificació territorial i urbanística que comporta l’adaptació a la legislació de l’avaluació ambiental i la participació pública en la creació del document.

El nou pla contemplarà aspectes tan rellevants per a la ciutadania com la creació de l’Anella Verda, la Xarxa d’Espais Naturals i Culturals de la ciutat, la regulació de la mobilitat, els reglaments d’utilització dels recursos (aigua, sòl, energia), la gestió dels residus urbans o la figura dels acords de custòdia.

 

 • Acció 2. Aula de la Participació

Per al procés de revisió del PGE és necesari comptar amb una alta participació ciutadana i proposem la posada en marxa de la Carta de la Participació Ciutadana.

Volem que les consultes siguen vinculants i que s’apliquen de forma continuada en el temps i a tots els projectes possibles.

L’acció vindria recolzada per la creació d’un espai de participació anomenat “Aula de la Participació” on cadascun dels projectes clarament rellevants per al futur de la ciutat seran presentats i sotmesos de forma vinculant a la participació pública, sempre i quan complisquen les condicions marcades per la Carta de Participació Ciutadana.

 

 • Acció 3. Urbanisme de guerrilla

Volem aplicar aquest nou tipus d’urbanisme, un urbanisme de xicotetes accions, per solucionar problemes de forma eficient i amb el mínim cost i impacte. Un urbanisme integrador, de moltes accions petites i que alhora juga amb l’art, la poesia, la bioconstrucció, l’entorn…volem que l’urbanisme també siga una oportunitat per a altres disciplines i que siga també espai d’expressió ciutadana.

 

 • Acció 4. Pla de Buits. Esponjar la ciutat

Donar aire a la ciutat, decrèixer, crèixer cap endins. El Pla de Buits vol aprofitar tots aquells espais perduts, raconades, parets, espais en desús, per tal de millorar la vida dins de la ciutat i donar-li aire. Aquests espais poden convertir-se en petits jardins gestionants per veïns/es, en espais d’art, en punts de descans, en jardins verticals, en espais de comunicació…

 

 • Acció 5. Connectar la ciutat

Unir els espais verds amb cordons interiors, corredors que facen la vida més agradable i alhora generen vida i recolzen la economia dels comerços i negocis. Volem crear espais de criança on poder estar amb els nostres fills i filles i també amb els nostres majors.

Crear el cordó peatonal de la platja per segona-tercera línea.

Peatonalització des del parc de l’Alqueria Nova amb el Parc del País Valencià.

 

 • Acció 6. Protegir l’arbrat en general

A més a més de les polítiques de protecció de l’arbrat singular, aplicarem una protecció efectiva dels arbres i espais en general mitjançant un pla de vigilancia, difusió, divulgació, conservació i prevenció. I ho vincularem al ja creat Consell de l’Arbratge.

 

 • Acció 7. Superfície verda de la ciutat

Augmentar la superfície de carrers amb arbres donat la importància com sumider de CO2 i la seva capacitat de baixar la temperatura a l’estiu. Recuperació de la vegetació de ribera de rius i barrancs.

 

 • Acció 8. Espai RIU. Activar el parc del Riu Serpís

Omplir el parc del riu Serpis de contingut. Encetar programa de visites per a les escoles, signar un acord amb la fundació Limne-Projecte Rius. Conformar un voluntariat ambiental que fos com ESPAI RIU. Dividir el parc en tres sectors i organitzar cada setmana activitats esportives i culturals vinculades a la UPG, al CEAM, a associacions de la ciutat i que apareguen publicades al Full.

 

 • Acció 9. El jardinet botànic de Gandia

Creació de la marca “Jardinet Botànic de Gandia” que serà una xarxa formada per una part dels jardins urbans de Gandia on estaran els arbres explicats i hi haurà panells informatius. Es crearà una pàgina web on s’explicaran itineraris i les espècie existents. Es recrearan allà on es puga ecosistemes propis de diferents parts del mon amb l’actual arbrat existent a la ciutat. Aquest nou espai en xarxa es convertirà en un recurs a la mà de les empreses i els professionals que podran utilitzar-lo com una millora en la seua oferta. Igualment s’organitzaran activitats i cursos vinculats al “Jardinet de Gandia” i en la mesura del possible s’anirà ampliant la diversitat arbòria de la ciutat per tal d’anar fent créixer aquest jardí botànic innovador. Es crearà una unitat temàtica per treballar en les escoles.

 

 • Acció 10. Ocupació del patrimoni ja construït.

Aposta per la rehabilitació dels barris i d’edificis vells, fomentant la reforma i l’ocupació del patrimoni ja construït.

 

 • Acció 11. Dret al paisatge

El nou PGE arreplegarà el dret al paisatge, definirà un reglament i posarà en marxa un Pla Municipal del Paisatge que genere les accions corresponents a la restauració i millora del paisatge en el municipi.

Write your comment here ...

Deixa un comentari