La Gandia del desenvolupament sostenible

gandiaEconomia

Els nostres compromisos:

HISENDA

-Baixarem els impostos sense comprometre la recuperació de l’hisenda i l’economia municipals, gràcies als esforços i els sacrificis realitzats per la ciutadania.

-Donarem comptes cada sis mesos a la ciutadania en una assemblea oberta sobre en què estan gastant-se els ingressos municipals.

-Recuperarem la gestió pública i eficaç d’aquells serveis bàsics que afecten l’economia domèstica.

-Renegociarem amb Madrid les condicions per a tornar el deute: estem complint, volem flexibilitat.

-Avançarem cap a una tributació justa i progressiva, escapant de les estretors del Pla d’Ajust, recorrent a bonificacions.

-Auditarem l’eficàcia amb què els diners públics es gasten en serveis i accions al servei de les persones.

-Tornarem Gandia al si de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, per a optimitzar i compartir recursos.

POLÍTIQUES ECONÒMIQUES

-Continuarem i potenciarem els programes d’ocupació i de formació. Especialment en joves, majors de 50 anys, dones i persones en risc d’exclusió social.

-Apostarem per la continuïtat dels tallers i plans d’ocupació amb finançament supramunicipal.

-Liderarem i agruparem esforços amb la resta de la Safor en el desplegament dels acords territorials.

-Treballarem conjuntament amb altres pobles d’acord amb la diagnosi realitzada sobre els reptes empresarials i laborals de la Safor.

-Impulsarem la catalogació d’Alcodar i Benieto com a Polígons Industrials Avançats a partir del treball de diagnòstic realitzat.

-Crearem l’Agència Municipal de Modernització Tecnològica i Empresarial en el marc de l’Urbalab Gandia.

-Crearem el Consell de l’Emprenedoria.

-Aprofundirem en les nostres bones relacions amb el teixit empresarials i comercial de Gandia.

-Impulsarem l´ús sociosanitari en Sanxo Llop. Continuarem exigint l’hospital de crònics.

-Vincularem entre elles les empreses amb bones pràctiques ambientals, per tal de generar paquets d’oferta.

-Impulsarem l’economia verda per tal d’incentivar autònoms i empreses a executar programes de medi ambient, biodiversitat o educació ambiental.

TURISME

-Crearem el Centre d’interpretació del ferrocarril i el port a l’estació vella del Grau.

-Crearem el Centre de Divulgació de la Fideuà de Gandia i la Cuina Saforenca a l’alqueria del Gall.

-Crearem la Casa dels Clàssics, un centre d’estudi i divulgació de l’obra dels nostres grans autors.

-Dissenyarem una via ccoturística que unirà l’Anella Verda de Gandia amb la resta d’espais naturals de la Safor.

-Crearem una regidoria específica de Turisme que treballe colze a colze amb el sector privat de la ciutat i comarca.

-Treballarem per fer compatibles l’oci i el descans: la platja de Gandia ha de ser acollidora per a tots els perfils turístics.

-Remodelarem el port i la façana marítima per crear un espai d’oci, gastronomia i restauració compatible amb els distints usos del port.

-Impulsarem programes de pesca-turisme en conjunció amb la confraria de pescadors, donant continuïtat a les accions del programa “Mar Natura”.

-Ampliarem el reeixit programa Platja Natura i aprofitarem la posada en valor ecoturístic de la marjal de Gandia i de la zona agrícola.

-Convertirem el Castell de Bairen en reclam i punt d’acollida al nostre patrimoni històric i natural.

-Reforçarem la via del Serpis com espai ecoturístic i crearem la ruta de la Via Augusta entre Gandia i el sud de la Safor fins Oliva.

-Insistirem en la dimensió comarcal del turisme, coordinant l’oferta i dialogant amb la resta de pobles de la Safor

-Realitzarem activitats de dinamització de la platja durant tot l’any per a treballar en l’ampliació de la temporada turística

-Maximitzarem la duració de la temporada turística anual amb les possibilitats del turisme esportiu.

-Insistirem en l’oferta de turisme LGTBI, projectant la nostra imatge de destí acollidor i respectuós.

-Atraurem turistes internacionals tant a la festa de les Falles com al Museu Faller, i durant la celebració de la Setmana Santa.

-Millorarem la connectivitat en transport rodat (i públic) entre ciutat i platja, amb València en tren i amb les Illes Balears per via marítima.

-Facilitarem la reconversió hotelera de la planta residencial de la platja amb mesures urbanístiques i fiscals afavoridores.

-Dinamitzarem els espais per a la recepció de congressos (com el nou Espai Baladre), engegant definitivament el Gandia Convention Bureau.

-Ampliarem les possibilitats tecnològiques d’intel·ligència turística i d’acompanyament i serveis al visitant.

-Renovarem les oficines de Turisme, que seran espais per a la comunicació integral amb els turistes amb l’ajuda de les TIC.

-Promourem una gran àrea d’autocaravanes que es constituïsca en referència obligada en el País Valencià, pels seus estàndards de qualitat, per als usuaris d’aquest important i ascendent col·lectiu de viatgers.

-Millorarem l’actual Mesa del Turisme enfortint la participació empresarial i creant Clubs de Producte per subsectors turistics.

-Pactarem amb el sector la participació en fires turístiques promocionals, sobretot les especialitzades en els nostres productes i recursos específics.

-Ens aliarem amb tots els actors públics del sistema turístic: des de la marca comarcal Safor-Turisme, Diputació, CCV i Turisme Comunitat Valenciana.

-Apostarem per la formació turística tant des del CDT de l’Alqueria del Duc com en el sí dels programes de digitalització i modernització d’Urbalab.

-Renovarem l’aliança amb l’associació Fideuà de Gandia per a repensar el certamen anual i promoure la difusió nacional i internacional del plat.

-Seguirem recolzant-nos en l’àrea i estudis de Turisme de la UPV de Gandia per a dissenyar-ne estratègies.

-Col·laborarem estretament amb el servei d’internacionalització del Campus de Gandia per a rebre turistes idiomàtics durant tota la temporada baixa.

-Recollirem i acumularem les dades més completes possibles per a analitzar l’evolució del número i perfil de visitants a la ciutat

-Prepararem una estratègia ambiental per al sector turístic que incidisca en l’ús de recursos i la reducció de residus.

-Crearem un passaport verd que facilite les combinacions de visita als paratges i activitats ecoturístiques.

-Seguirem publicant la revista Auir per a informar de la nostra oferta turística complementària i diversa.

-Posarem en marxa un passaport familiar per incentivar l’ecoturisme familiar durant tot l’any.

COMERÇ

-Crearem la marca “Productes de la Safor”.

-Continuarem potenciant el comerç urbà davant de noves superfícies comercials.

-Seguirem defensant el comerç urbà, contra interessos oportunistes i tendències uniformitzadores.

-Posarem l’experiència municipal en projectes innovadors al servei de la digitalització del comerç.

-Coordinarem els comerços de la ciutat per a crear una plataforma de compra en línia de cistella única.

-Promocionarem la varietat d’albergina de Gandia, preservant-ne la identitat genètica i les possibilitats gastronòmiques.

-Col·laborarem amb la Mancomunitat per a crear un distintiu de marca “Producte de la Safor” amb què singularitzar la producció local.

-Seguirem fent una política de preus dels aparcaments municipals favorable al comerç de la ciutat.

-Seguirem donant suport a la Fira del Motor de Gandia, i ajudarem així al manteniment de la xarxa de concessionaris a la ciutat.

-Seguirem donant suport a la producció local i artesana dels nostres dolços tradicionals (Nadal i Reis, Pasqua, Mocadorà).

-Dinamitzarem el Mercat del Prado adjudicant noves parades i aprofitant les possibilitats de la nova sala polivalent.

-Celebrarem mercats periòdics de productes de proximitat en el Mercat del Prado, continuant la iniciativa PradoTerra.

-Condicionarem l’espai del recinte firal per a millorar les condicions i qualitat del mercat setmanal dels dissabtes.

sostenible

La Gandia del desenvolupament sostenible és…